Žádost o zrušení zvýšeného zabezpečení objektu

Po podání žádosti registr podle vaší volby opětovně umožní buď objekt převádět nebo provádět úpravy údajů (změny, odstranění), které jsou v něm uvedeny.

Následně registr odešle informační e-mail buď držiteli v případě domény, kontaktu samotnému nebo všem technickým kontaktům v případě sady jmenných serverů nebo sady klíčů.

Předpokladem pro úspěšné podání je, že na objektu již je zakázáno jej buď převádět nebo měnit; to zjistíte vyhledáním objektu ve službě Whois a ověřením, že se v položce Stav nachází některý z příznaků „Není povolena změna určeného registrátora“ nebo „Není povolena změna údajů“.

Formulář žádosti o zrušení zvýšeného zabezpečení objektu