Registrátoři

  • ¹Registrátor podporuje
    • MojeID – ve smyslu, kdy umožňuje použití služby pro registraci zákazníků a jejich přihlašování do systému registrátora. Dále může podporovat MojeID kontakty napojené na NIA - například má pro takové zákazníky speciální akce či zvýhodněné podmínky.
    • DNSSEC – ve smyslu, kdy je stránka registrátora, na kterou vede odkaz ze Seznamu registrátorů zabezpečena DNSSECem, dále registrátor nabízí zákazníkům DNSSEC na svých stránkách a má minimálně 1 % domén (u kterých je určeným registrátorem) zabezpečených DNSSECem a v neposlední řadě je zabezpečení DNSSECem nastaveno jako default při registraci nové domény.
    • IPv6 – ve smyslu, kdy je stránka registrátora, na kterou vede odkaz ze Seznamu registrátorů dostupná z IPv6 only sítí včetně DNS resolvingu a dále registrátor umožňuje zákazníkům přiřadit IPv6 adresu do GLUE záznamu a má alespoň dva takové záznamy v registru.
  • ²Registrátor poskytuje velkoobchodní služby.

Chcete-li se stát registrátorem domén .cz, postupujte dle návodu.