Jak registrovat doménu .cz

Nejprve zvolte jméno domény, které chcete registrovat. Jméno domény může obsahovat pouze písmena (a-z), čísla (0-9) a pomlčku (-), která nesmí být ani na začátku ani na konci jména. Délka jména domény nesmí přesáhnout 63 znaků. Poté ověřte, zda je Vámi zvolené jméno domény volné, ve službě WHOIS - vyhledávání v registru.

Jestliže je jméno domény volné, pokračujte následujícím postupem; pokud není, ale domníváte se, že na něj máte právní nárok, pokračujte na stránku s popisem Řešení sporů o jména domén.

Pozn.:
Provedení postupu registrace se může v systémech jednotlivých registrátorů lišit a nemusí plně odpovídat pořadí, ve kterém jsou kroky uvedeny. Pro pomoc vždy konzultujte nápovědu k systému příslušného registrátora.

1. Výběr registrátora

V systému registrace jmen domén není možné registrovat jméno domény přímo u sdružení CZ.NIC, nýbrž je nutné vybrat si tzv. registrátora. To je subjekt, který má přístup do registru a spravuje pro uživatele jejich jména domén. Jednotliví registrátoři se liší ve službách, které svým zákazníkům nabízejí, i v ceně za registraci domén. Svého registrátora vyberte ze seznamu registrátorů, odkud se dostanete přímo do jejich registračních systémů.

2. Registrace kontaktu(ů)

Pro registraci jména domény je potřeba nejprve zaregistrovat tzv. kontakt, který obsahuje údaje o osobě, která bude uvedena v registru společně s jménem domény jako její držitel, administrativní kontakt nebo technický kontakt. Jednotlivé role těchto osob se liší takto:

  • držitel jména domény má právo s ním libovolně manipulovat
  • administrativní kontakt může měnit veškeré údaje u jména domény, ale nemůže změnit držitele
  • technický kontakt může měnit technické nastavení jména domény

Pro všechny role může být použita jediná osoba nebo je možné registrovat a přiřadit doméně do těchto rolí až 10 osob (s výjimkou držitele jména domény, který může být pouze jeden). U této osoby či osob se pak vyplňuje její jméno, organizace (pokud chcete, aby byla držitelem právnická osoba), adresa, e-mail a další kontaktní informace. Zvláštní pozornost věnujte e-mailu, protože na něj jsou z registru zasílány důležité informace, týkající se jmen domén, která má osoba registrována, jako jsou např. upozornění na blížící se expiraci, vyřazení jména domény ze zóny, výsledky technických testů apod. Tyto kontaktní údaje pak také později aktualizujte při každé změně, abyste se vyvarovali problémů, které při manipulaci se jménem domény mohou nastat v důsledku neaktuálních údajů.

3. Registrace sady jmenných serverů

Technické údaje jména domény jsou uvedeny v tzv. sadě jmenných serverů, která obsahuje jmenné servery (případně jejich IP adresy), kam bude jméno domény delegováno, a technický kontakt ke jménu domény. Při registraci uveďte jména příslušných jmenných serverů, jejich IP adresy (tzv. GLUE) v případě, že jména budou v registrovanému jménu domény, a přiřaďte jednu nebo více osob, které jste vytvořili v předchozím kroku nebo dříve, do role technických kontaktů.

4. Registrace jména domény

Čtvrtým a posledním krokem je samotná registrace jména domény. Ke zvolenému jménu domény přiřaďte osobu či osoby, které jste vytvořili v bodě 2 (či při dřívějších registracích), do role držitele, a pokud chcete, případně do rolí administrativních kontaktů a dokončete registraci.

Registraci jména domény můžete ověřit opět ve službě WHOIS - vyhledávání v registru.

5. Změna registrátora

Registrátora je možné kdykoliv změnit. Stačí kontaktovat nového registrátora a zadat heslo pro transfer (tzv. AuthInfo) a ten následně provedete převod objektu není tedy nutné komunikovat se současným registrátorem.

Heslo pro transfer získáte následujícími způsoby:

  1. Prostřednictvím současného registrátora.
  2. Prostřednictvím nového cílového registrátora.
  3. Vyplněním formuláře.
  4. Pokud je kontakt registrován u MOJEID, je možné AuthInfo zjistit po přihlášení přes Doménový prohlížeč.

AuthInfo si vždy vyžádáte k příslušnému objektu, u kterého následně měníte určeného registrátora. Pokud budete mít heslo k doméně, převedete k novému registrátorovi pouze doménu, ale kontakt, nsset a keyset zůstane u stávajícího registrátora. Transfer všech domén, NSSETŮ a keysetů navázaných na tento kontakt lze provést pouze s heslem ke kontaktu.