Žádost o zvýšení zabezpečení objektu

Po podání žádosti registr podle vaší volby zakáže buď objekt převádět nebo provádět úpravy údajů (změny, odstranění), které jsou v něm uvedeny.

Následně registr odešle informační e-mail buď držiteli v případě domény, kontaktu samotnému nebo všem technickým kontaktům v případě sady jmenných serverů nebo sady klíčů.

Formulář žádosti o zvýšení zabezpečení objektu