Často kladené dotazy


Obecné informace o sdružení CZ.NIC


Registrace domén


Soudní spory


Dílčí činnosti našeho sdružení
Kdo je CZ.NIC?

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno roku 1998 patnácti právnickými osobami – předními poskytovateli internetových služeb. Hlavní náplní je provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen.

CZ.NIC je členem mezinárodních organizací, které sdružují obdobné organizace ve světě (CENTR, ccNSO a dalších), a také je členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu .EU.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58624. Detailní informace jsou na stránce O sdružení CZ.NIC.

Kde si mohu ověřit údaje o sdružení?

Důležité údaje o našem sdružení jsou Vám k dispozici na stránce O sdružení CZ.NIC. Naše sdružení si také můžete vyhledat na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Kdo a jak se může stát členem sdružení?

O vstup do sdružení může požádat zájemce, který splňuje podmínky, uvedené ve stanovách sdružení. Pro podrobnější informace přejděte sem.

Co vlastně dělá sdružení CZ.NIC?

Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .cz, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozšiřování a vylepšování systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů, prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice.

Zajímám se o zaměstnání u Vás.

Seznam volných pozic naleznete v sekci Kariéra. Pokud máte o některou z těchto pozic zájem, zašlete nám prosím svůj životopis, a to česky nebo anglicky, na e-mail prace@nic.cz. Uveďte prosím i název pozice, o kterou se ucházíte.

Chci odebírat novinky.

Pokud se chcete jako první dozvědět více o projektech sdružení, o novinkách týkajících se internetových technologií, přihlaste se do e-mailové konference CZ.NIC. Další informace o aktivitách sdružení hledejte na jeho facebookové a Google + stránce. Postřehy týkající se domén a doménových technologií můžete příležitostně sledovat také na Twitteru CZ.NIC. Zajímavé články naleznete i v zápisníku sdružení CZ.NIC na našem blogu.

Co je to doména/doménové jméno?

Doména je soubor znaků, který je před .CZ. Jako název své domény si můžete vybrat v podstatě cokoliv, můžete použít číslice i písmena abecedy (bez české diakritiky), ale maximálně v rozsahu 63 znaků (kdo by si to chtěl pamatovat, to už je snad jednodušší použít IP adresu, kterou doména v podstatě nahrazuje a má být právě zapamatovatelnější). Jen název nezačínejte ani neukončujte pomlčkou a nepište dvě pomlčky za sebou, to nelze a registrace se v takovém případě nepodaří. Název Vaší domény bude tedy třeba novakovi.cz.

Jaký je rozdíl mezi CZ.NIC a registrátorem?

Sdružení CZ.NIC spravuje všechny domény, které jsou registrovány v .CZ. Stará se o to, aby celý systém registrací domén fungoval tak, jak má. Držitel domény se s ním většinou vůbec nedostane do styku, protože vše od začátku až do konce řeší se svým registrátorem či jeho partnerem (subregistrátorem). Registrátor je na základě smlouvy uzavřené s CZ.NIC oprávněn provádět registrace domén, subregistrátor je jeho smluvní partner, toho však již CZ.NIC nezná a nijak jej nekontroluje (ale měl by splňovat tytéž podmínky jako registrátor). Vždy věnujte pozornost tomu, s kým spolupracujete, tedy i výběru svého registrátora. Nejste-li spokojeni, můžete si kdykoliv vybrat registrátora jiného.

Jak se doména registruje a kdy mi začne fungovat?
 1. Vyberte si registrátora ze seznamu registrátorů. Může se stát, že Váš lokální poskytovatel připojení k internetu s některým z registrátorů spolupracuje jako tzv. subregistrátor. To už ale CZ.NIC neví a nemá na činnost takového subregistrátora žádný vliv. Registrovat si doménu přímo u CZ.NIC možné není.

 2. Ohlídejte si, že Vámi vybraný název domény už není obsazen nebo neodporuje podmínkám (viz výše – Co je to doména/doménové jméno?).

 3. Doména bude na Vás zaregistrována obvykle hned poté, co za ni registrátorovi zaplatíte – že registrace proběhla, si můžete zkontrolovat na www.nic.cz, hned na úvodní stránce (Vyhledávání v registru).

 4. Chcete mít na doméně vlastní e-mail? Umístit webové stránky? Pak potřebujete poskytovatele webového prostoru. Velmi často Vám tuto službu nabídne i Váš registrátor. Počítejte, že to něco stojí, ale zruinovat by vás to nemělo :-).

 5. Zaregistrovanou doménu nemusíte začít hned používat. To je na Vás. Nevyžadujeme, aby při registraci byly zadávány údaje o jmenných serverech, na kterých bude umístěna. To můžete doplnit kdykoliv později, až ji budete potřebovat.

Ale to není všechno! Pod svojí doménou můžete třeba vytvořit speciální adresu ve tvaru rybicky.novakovi.cz, věnovanou například Vašim rybičkám, a pak je kontrolovat přes připojenou webkameru! „Rybicky“ je doménou třetí úrovně, je už pouze na Vás, jestli si ji na své doméně zřídíte, nebo ne. Od CZ.NIC k tomu nic nepotřebujete a CZ.NIC od Vás taky za to nebude nic chtít (ani se o tom nedozví!).

Zajímá Vás celý systém domén trochu podrobněji? Podívejte se na tuto stránku.

A proč vlastně takovou doménu mít? A jak si ji vybrat? Možná Vám pomůže náš web.

Jen pro upřesnění - doménu si lze zaregistrovat nejméně na rok a nejdéle na 10 let. Pochopitelně vždy pak můžete její platnost, opět přes svého registrátora, prodloužit na další období.

Lze u CZ.NIC registrovat i jiné domény než .cz?

Sdružení CZ.NIC vede registr doménových jmen .cz, domény s jinou koncovkou (.com, .sk atd.) vyhledáte jinde.

Většina registrátorů, kteří nabízejí registrace domén .cz, je však schopna zároveň registrovat domény i jiných koncovek. Obraťte se tedy přímo na svého registrátora a žádejte informace.

S kým mám uzavřenou smlouvu?

Registraci domény pro Vás zajišťuje registrátor, kterého jste si vybrali. Smlouvu tedy uzavíráte s registrátorem, který pro Vás pravděpodobně zajišťuje i další služby. Jeho prostřednictvím uzavíráte smlouvu i se sdružením CZ.NIC. Při registraci domény a při prodloužení její platnosti totiž vyjadřujete souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů. Registrací domény a vyjádřením souhlasu se zněním těchto dokumentů se dostáváte do vztahu se sdružením CZ.NIC.

Smlouvu uzavíráte na dobu, na kterou je zaregistrována Vaše doména. Pochopitelně, že doménu můžete zrušit dříve, a to přímo u svého registrátora.

Jak mohu změnit určeného registrátora?

Kontaktujte Vámi vybraného nového registrátora, který zařídí vše potřebné. K úspěšné změně je novému registrátorovi potřeba sdělit heslo pro transfer, viz Co je heslo pro transfer a kde ho mohu získat?.

V případě, že měníte registrátora domény, se doba, na kterou je doména předplacena, nemění.

Co je heslo pro transfer a kde ho mohu získat?

Heslo pro transfer (také se můžete setkat s pojmem "authinfo") je heslo, které má každá doména, kontakt, sada nameserverů i sada klíčů.

Toto heslo slouží k potvrzení převodu domény (kontaktu, sady nameserverů, sady klíčů) od jednoho registrátora ke druhému. V případě, že se rozhodnete doménu (kontakt, sadu nameserverů, sadu klíčů) převést k jinému registrátorovi, musíte mu toto heslo sdělit, aby se přesun mohl realizovat. Bez znalosti tohoto hesla není nový registrátor oprávněn převod provést. Heslo je možné získat buď dotazem na současného určeného registrátora, který je povinen Vám toto heslo sdělit, nebo prostřednictvím formuláře přímo u sdružení CZ.NIC.

Heslo pro transfer si pro Vás může vyžádat také nový registrátor - v tom případě Vám heslo bude doručeno na e-mail, který je uveden v centrálním registru.

Chtěl bych podepsat žádost o authinfo či blokaci elektronickým podpisem. Kde ho získám?

V současné době jsou uděleny akreditace pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb těmto třem autoritám:

 1. První certifikační autorita, a. s.
 2. Česká pošta, s. p.
 3. eIdentity, a. s.

Chcete-li podepisovat dokumenty tímto způsobem, vyberte si jednu z těchto autorit a zřiďte si u ní certifikát.

Co se stane, když určený registrátor přestane poskytovat službu?

Všechna doménová jména tohoto registrátora zůstanou v centrálním registru. Držitelé domén budou včas informováni o ukončení činnosti svého registrátora a o tom, jak mají postupovat dále, zda si nového registrátora vyberou sami, nebo jim bude přidělen.

Co znamená datum expirace a kde je najdu?

Jedná se o datum, do kterého si držitel doménu zaplatil. V tento den ale doména nebude zrušena, jen vstoupila do ochranné lhůty. Ta trvá 60 kalendářních dní: 30 dní je doména plně funkční, poté dochází k vyřazení a 61. den k definitivnímu zrušení. Tento 61. den již není možné prodloužit platnost domény, ve výpisu se doména jeví jako „ke zrušení“.

Datum expirace naleznete ve výpisu domény, který si můžete vyhledat na této stránce. Najdete tu i veškeré neskryté údaje, které o doméně evidujeme - údaje o držiteli (vlastníku) domény, kontaktech, sadě nameserverů a sadě klíčů.

Žádost o dočasné zařazení domény do zóny.

Po vyřazení domény ze zóny (nejdříve 30. den po expiraci) je možné zažádat o její dočasné zařazení zpět do zóny .cz. Žádost zašlete e-mailem na adresu podpora@nic.cz. Žádost musí obsahovat název vyřazené domény, Vaše jméno a příjmení. Doména je dočasně zprovozněna na 7 dní, poté je opět vyřazena. Termín zrušení domény se tímto zásahem nijak nemění.

Na co by si měl (i budoucí) držitel dát určitě pozor?
 1. Název Vaší domény musí být správně a bez překlepů – jméno již zaregistrované domény nelze „opravit“, je třeba si zaregistrovat novou.

 2. Tím, jak se Vaše doména jmenuje a jak ji užíváte, nikoho nepoškozujete – pokud chcete nabízet svoji bezvadnou domácí limonádu, rozhodně ji neprodávejte pod názvem mojedomacikofola.cz. Před registrací zkuste Vámi vysněný název zkonzultovat s obchodním rejstříkem či evidencí ochranných známek. Pokud se totiž bude někdo cítit Vámi registrovanou doménou (či obsahem, který na ni umístíte) dotčen, veškeré jeho nároky půjdou za Vámi.

 3. Dokud nemáte doménu svých snů zaregistrovanou, rozhodně se s názvem, který jste vymysleli, nikde nechlubte (jedinou výjimku tvoří patentový úřad nebo rejstříkový soud, když si jdete zaregistrovat ochrannou známku nebo založit stejnojmennou firmu)! Domény jsou registrovány podle pořadí, ve kterém byly prostřednictvím registrátorů doručeny žádosti o registraci. Pokud Vás někdo předběhne, čeká Vás řešení velmi složité situace, s nejistým výsledkem.

 4. Průběžně si hlídejte, že máte u své domény aktuální údaje – jméno, případně název své společnosti, e-mailovou a poštovní adresu. Jen tak se můžete spolehnout, že se k Vám včas dostanou informace, zásadně se týkající Vaší domény (třeba končí její platnost, jsou prováděny změny). Mějte na paměti i to, že nesprávné údaje mohou být v krajním případě důvodem ke zrušení registrace domény.

Co jsou to kontakty a identifikátory a na co je potřebuji?

Kontakt je administrativní údaj o osobě, které patří. Identifikátor nebo také ID je alfanumerická položka, podle které kontakty rozeznáváme.

Nemusíte složitě vyplňovat všechny své údaje u každé domény, kterou si registrujete. Prostě si přes svého registrátora založíte jeden kontakt, který obsahuje Vaše údaje, a pak už si k němu můžete registrovat jednu doménu za druhou, a to i u jiných registrátorů.

Když se změní jakýkoliv z Vašich údajů, je výhodou, že opravujete údaje jen v tomto kontaktu, a změna se projeví u všech domén, které jsou k tomuto kontaktu evidované. Přesně takhle jednoduché to je. Jen si ohlídejte, abyste si údaje nezapomněli opravit.

Zřízení kontaktu je zdarma.

Co je sada nameserverů?

Jedná se o strukturu, ve které jsou uvedeny jak samotné jmenné servery, tak i příslušné kontakty technických správců těchto jmenných serverů. Taková sada je jako celek přiřazena k doménovému jménu. Tutéž sadu jmenných serverů je možné přiřadit k více doménám. To umožnuje zjednodušení správy nameserverů.

Již dříve jsem si zřídil kontakt, ale ten teď neexistuje. Proč?

Kontakty, které nebyly po dobu 6 měsíců připojeny k žádné doméně, se automaticky mažou. Po 2 měsících od smazání si takový kontakt můžete znovu zaregistrovat a začít jej užívat. Registrace kontaktu je zdarma.

Přestěhoval jsem se na jinou adresu. Vdala jsem se a mám nové jméno. Moje firma změnila název. Potřebuji převést doménu na někoho jiného… Jak to udělat?
 1. Se žádostí o změny se vždycky obracejte na svého registrátora.

 2. Držitel domény nebo ten, komu patří příslušný registrovaný kontakt (viz bod Co jsou to kontakty a identifikátory a na co je potřebuji?), může provést veškeré změny v doméně nebo kontaktu. U domény je ale také pár položek, které může změnit někdo jiný. Buďte si jisti a raději se podívejte do přílohy č. 2 Pravidel registrace. Je tam přehledná, srozumitelná tabulka. V případě nejasností nám napište e-mail nebo zavolejte.

 3. Vyžadovaná forma potvrzení (autorizace) žádosti, tedy ověření, že požadavek na změnu dává skutečně k tomu oprávněná osoba, závisí právě na Vašem registrátorovi. Může jí být potvrzení z e-mailu, který je veden u držitele, elektronický podpis či úředně ověřený podpis. Způsob ověření požadavku na změnu může být i jedním z kritérií, podle kterého si vyberete svého registrátora.

Mohu svoji doménu ochránit před neoprávněnou změnou?

Nikdo není neomylný. Chybu může udělat Váš zaměstnanec, kolega, registrátor i Vy sami. Ochraňte svoji doménu či kontakt před nevyžádanými změnami. Zablokujte je u sdružení CZ.NIC a žádná změna přes registrátora nebude možná. Až budete chtít něco změnit, bude napřed nutné takovou doménu nebo kontakt zase u CZ.NIC odblokovat. Tyto blokace se potvrzují elektronickým či úředně ověřeným podpisem. V současné době je možné doménu blokovat či odblokovat online, a to v Doménovém prohlížeči (na www.domenovyprohlizec.cz) – toto platí pouze pro validované účty mojeID (více o mojeID na www.mojeid.cz).

Kolik doména vlastně stojí?

Přesnou částku za doménu za Vámi vybrané časové období Vám vždy sdělí Váš registrátor. Pokud si objednáte zároveň s doménou další služby, pak určitě najdete rozpis objednaných služeb a jejich vyčíslení na faktuře. Vždy to bude faktura od registrátora – přímo sdružení CZ.NIC totiž žádné poplatky neplatíte. Funguje to tak, že Vy platíte registrátorovi a registrátor platí sdružení CZ.NIC, od kterého domény kupuje za tzv. velkoobchodní cenu. Ta rozhodně není tajná, najdete ji v Ceníku (aktuálně činí 125 Kč za rok bez DPH).

Zdarma je registrace kontaktu a provádění veškerých změn.

Jak pracujete s mými osobními údaji?

Nakládání s Vašimi osobními údaji podléhá právní ochraně a sdružení CZ.NIC postupuje plně v souladu se zákony. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, není-li právě zákonem stanoveno jinak. Vaše údaje neposkytneme nikomu dalšímu, výjimkou jsou však osoby, kterým je musíme poskytnout ze zákona – např. policie, soudy, finanční úřady a podobně. Právě proto, abychom mohli dostát požadavkům zákona, ale také proto, abyste se vždy včas dozvěděli o tom, co se s Vaší doménou děje či bude dít, je nezbytně nutné, aby údaje ve Vaší doméně byly aktuální a správné. S případnými požadavky na změny se obracejte na svého registrátora.

Zaregistroval jsem si doménu .eu s diakritikou. Je možné zaregistrovat i verzi s koncovkou .cz?

Na systém IDN, díky němuž mohou doménová jména obsahovat znaky národních abeced, je správce domény .cz technicky pripraven. Zatím však systém zaveden není, protože komunita uživatelů internetu v České republice (jak jednotlivci, tak organizace) o zavedení IDN nejeví zájem.

Podrobné informace včetně různých názorů na zavedení diakritiky v doménách .cz naleznete na háčkyčárky.cz.

Proč se na Vašich webových stránkách zobrazuje moje datum narození a adresa bydliště? Můžu to zakázat?

Údaje ve veřejné části registru slouží pro identifikaci držitelů domén ostatním. S jejich zveřejněním souhlasíte při registraci domény. Účel je v podstatě podobný účelu obchodního rejstříku. Data o držiteli domény mohou potřebovat jeho obchodní partneři, budoucí držitel, pokud doménu kupuje, ale i ti, kdo vůči držiteli chtějí zahájit soudní spor. Na rozdíl od obchodního rejstříku mohou být všechny údaje, kromě jména a příjmení, v kontaktu označeny jako skryté a ve veřejné části registru se pak nezobrazují (to neplatí u kontaktů, které patří právnickým osobám).

I skryté údaje jsme však povinni poskytnout některým osobám podle zákona – soudům, policii, finančním úřadům a dalším. Poskytneme je také tomu, kdo o to požádá – musí ale doložit svoji totožnost úředně ověřeným podpisem a uvést a doložit účel, za kterým takový údaj potřebuje. CZ.NIC takové žádosti není povinno vyhovět (pokud dojde k závěru, že je v rozporu s dobrými mravy, žadatel nedoloží účel a podobně).

Lze získat historické údaje o doméně?

Ano, rádi je poskytneme aktuálnímu držiteli domény, nejdéle však 5 let nazpět, pokud budou k dispozici (v naprosté většině případů jsou). Údaje z historie domény předáme také osobám, kterým je musíme poskytnout ze zákona – např. policie, soudy, finanční úřady a podobně.

Je možné zastavit doménové jméno?

Doménové jméno lze považovat za tzv. jinou majetkovou hodnotu, či za subjektivní právo držitele doménového jména vyplývající z uzavřené smlouvy o registraci doménového jména. Doménové jméno či právo k němu tedy může být předmětem zástavy. Zástavní právo vznikne uzavřením písemné smlouvy, není-li v ní uvedeno jinak. Existenci zástavního práva CZ.NIC nezapisuje do registru doménových jmen. Úprava vzájemných práv a povinností je zcela v kompetenci smluvních stran. CZ.NIC upozorňuje, že nemá žádnou pravomoc řešit mezi smluvními stranami případné spory ze zástavních smluv.

Jaký je postup při řešení sporů mezi držitelem domény a další osobou?

Pokud mezi držitelem domény a další osobou nedojde k dohodě, pak bohužel musí věc řešit soud. Tím je buď Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nebo soud příslušný podle zákona. Přehledný postup při vedení soudního sporu je k dispozici zde.

Co pro mne jako držitele domény znamená rozhodčí doložka?

Každý držitel při registraci domény vyjadřuje souhlas s Pravidly alternativního řešení sporů, jejichž součástí je právě rozhodčí doložka. Pokud tedy mezi držitelem a další osobou nedojde k dohodě a věc musí řešit soud, pak jím může být právě Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Podmínkou je, že si tento soud musí vybrat i druhá strana sporu. Když si Rozhodčí soud nevybere, spor bude rozhodovat soud příslušný podle zákona.

Podrobné informace o tom, co znamená rozhodčí doložka a jak probíhá řízení u Rozhodčího soudu, najdete zde.

Jaká je úloha CZ.NIC v souvislosti se spory o domény?

Sdružení CZ.NIC samo ve sporech nerozhoduje – je soukromým subjektem a nemůže rozhodovat o tom, zda někdo porušil právo někoho jiného, či nikoliv. Poskytuje však potřebnou součinnost soudům, policii, finančním, živnostenským a dalším úřadům, notářům, likvidátorům, exekutorům, k té je ze zákona povinno. Součinnost má nejčastěji formu poskytnutí informací o držiteli domény, případně o doménách, které má nebo měl zaregistrované. Vždy však musí jít o konkrétní osobu či doménu a informace jsou poskytnuty výhradně pro účely řízení, které u takového orgánu probíhá.

Na základě rozhodnutí takových orgánů, z nichž nejčastěji se jedná právě o soudy, CZ.NIC provádí zejména:

 • Zablokování domény (držitel takovou doménu nemůže převést na někoho jiného ani ji zrušit),
 • vyřazení domény z DNS (doména nefunguje),
 • změnu držitele domény,
 • zrušení registrace domény.

Co přesně CZ.NIC může a nemůže udělat, najdete zde.

Zablokovat doménu v případě soudního sporu lze i na žádost žalobce, taková blokace však nemůže trvat déle než 4 měsíce a nemůže se zopakovat dříve než za rok.

Kde najdu Pravidla registrace doménových jmen?

Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz platná od 01.01.2014 jsou ke stažení v PDF souboru zde. Starší verze na webu nenaleznete, ale zašleme Vám je. Stačí poslat žádost na e-mail podpora@nic.cz.

MojeID

MojeID je nová služba, fungující na principu OpenID, díky které se můžete přihlašovat na různé internetové stránky, na kterých uvidíte ikonku mojeID nebo OpenID. Ve svém účtu mojeID měníte údaje sami, což přináší výhodu i majitelům domén, na které lze mojeID navázat jako kontaktní osobu.

Více naleznete na www.mojeid.cz.

Doménový prohlížeč

Doménový prohlížeč je aplikace, která slouží k zobrazování údajů z doménového registru a současně je přímo propojena s účtem mojeID.

Pokud máte svůj účet mojeID vedený u domény v roli držitele či administrativního kontaktu, můžete si zkontrolovat v prohlížeči její stav, ověřit datum, do kterého je doména zaplacena (a u kterého registrátora lze prodloužit její platnost), zda je chráněna technologií DNSSEC a v jaké roli se účet mojeID vůči doméně ocitá – zda jako kontakt držitele, nebo kontakt administrativní. Je také možné zobrazit seznam všech domén, u kterých se účet mojeID objevuje, vše nezávisle na tom, u kterého registrátora se příslušná doména nachází.

Pokud je účet vedený jako technický kontakt u sady jmenných serverů nebo klíčů, je možné je zobrazit. Lze vypsat seznam sad jmenných serverů, sad klíčů a také domén, u kterých jsou tyto sady vedené.

Takto máte své údaje všechny přehledně pohromadě.

Nejde mi se přihlásit do Doménového prohlížeče. Proč?

Do Doménového prohlížeče se přihlásí pouze ten, kdo vlastní účet mojeID. Také záleží na tom, jakou míru identifikace Váš účet má, zda je částečně identifikovaný (PIN1 a PIN2), identifikovaný (také PIN3), nebo validovaný (žádostí s ověřením údajů).

 • Částečně identifikovaný účet
  Pokud jste účet částečně identifikovali, tedy jste ještě nezadali PIN3 z dopisu, přihlásíte se do doménového prohlížeče pouze přes stránku www.domenovyprohlizec.cz.

 • Identifikovaný (aktivovaný) účet
  Pokud jste již účet plně identifikovali (aktivovali), tedy úspěšně vložili i PIN3, je možné se do prohlížeče kromě přímé varianty přes stránku www.domenovyprohlizec.cz dostat i přímo z Vašeho účtu po přihlášení na www.mojeid.cz. Klikněte na sekci Domény a Přejít na Doménový prohlížeč. Systém Vás na prohlížeč přesměruje a stačí, když potvrdíte tlačítkem OK, že se chcete do prohlížeče přihlásit, údaje jsou předvyplněny.

 • Validovaný účet
  Pokud jste prošli procesem validace, můžete se opět přihlásit buď přes svůj účet na www.mojeid.cz nebo na www.domenovyprohlizec.cz.

CZ.NIC-CSIRT aneb Jak je zajištěna bezpečnost českého doménového prostoru?

Stará se o ni bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT, který má na starost bezpečnostní incidenty v české národní doméně. Spolupracuje v této oblasti s ostatními bezpečnostními týmy v České republice i zahraničí. Organizačně je zajištěn zaměstnanci sdružení CZ.NIC, nejedná se o samostatný právní subjekt.

V rámci této činnosti může sdružení CZ.NIC vyřadit ze zóny ty domény, které jsou užívány tak, že dochází k ohrožení národní nebo mezinárodní počítačové bezpečnosti. Tím se myslí zejména to, že prostřednictvím domén je šířen škodlivý software (viry) nebo předstírán obsah jiné služby (phishing) a další. Doména může být vyřazena ze zóny až na 1 měsíc, a to i opakovaně. Sdružení samozřejmě v této oblasti spolupracuje i s orgány státní správy, zejména Policií České republiky.

Bezpečnostní tým ale neřeší standardní spory mezi držitelem a dalšími osobami, zásahy do autorských práv, distribuce nevyžádané pošty a další.

CSIRT.CZ

CSIRT.CZ (CSIRT = Computer Security Incident Response Team) je bezpečnostní tým pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v České republice.

Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu. CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale které na stížnosti nereagují. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi "institut poslední záchrany" pro případ, že jiné metody kontaktování správců selžou.

Bezpečnostní tým CSIRT.CZ provozuje sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, a to na základě memoranda uzavřené v roce 2012 s Národním bezpečnostním úřadem.

Laboratoře CZ.NIC

Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a výzkumným pracovištěm sdružení CZ.NIC, které se zabývá výzkumem v oblasti internetu, internetovými protokoly, analýzami síťových provozů, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů pro další vývoj v rámci CZ.NIC. Náplň práce Laboratoří CZ.NIC je zaměřena na prospěch lokální internetové komunity, nicméně její přesah je mezinárodní. Zaměstnanci Laboratoří se aktivně účastní mezinárodních pracovních skupin organizací, které se zabývají vývojem internetových protokolů, monitoringem síťových provozů a administrací internetu obecně.

Více informací o Laboratořích CZ.NIC a jejich činnosti najdete na této internetové stránce.

Edice CZ.NIC

Vydávání knih je jednou z dalších aktivit sdružení CZ.NIC. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i populární publikace spojené s internetem a jeho technologiemi. Kromě tištěných verzí vychází v této edici současně i elektronická podoba knih. Pro edici je možné také psát či spolupracovat na vydání knihy.

Pro více informací přejděte sem.

Akademie CZ.NIC

Specializované výukové centrum bylo otevřeno 1. dubna 2009. Akademie nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti internetu a internetových technologií. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o vypsaných tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Lektory Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, vysokoškolští pedagogové nebo odborníci z praxe. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Více informací o Akademii CZ.NIC najdete zde.

Co je DNSSEC?

DNSSEC je rozšíření systému DNS a brání podvržení falešných, pozměněných či neúplných údajů o doménových jménech.

Fred

Pro správu registrací domén používá sdružení CZ.NIC DSDng registrační systém FRED (Free Registry for ENUM and Domain). Tento interní projekt sdružení CZ.NIC byl uvolněn jako open source software pod licencí GNU GPL (General Public License). Zájemci mají možnost získat tento systém včetně zdrojových kódů na této internetové adrese - stránky jsou dostupné pouze v angličtině.