Často kladené dotazy


Obecné informace o sdružení CZ.NIC


Registrace domén


Sada jmenných serverů a sada klíčů


Soudní spory


Dílčí činnosti našeho sdružení
Kdo je CZ.NIC?

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno roku 1998 patnácti právnickými osobami – předními poskytovateli internetových služeb. Hlavní náplní je provozování registru jmen domén .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén.

CZ.NIC je členem mezinárodních organizací, které sdružují obdobné organizace ve světě (CENTR, ccNSO a dalších), a také je členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu .EU.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58624. Detailní informace jsou na stránce O sdružení CZ.NIC.

Kde si mohu ověřit údaje o sdružení?

Důležité údaje o našem sdružení jsou Vám k dispozici na stránce O sdružení CZ.NIC. Naše sdružení si také můžete vyhledat na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Kdo a jak se může stát členem sdružení?

O vstup do sdružení může požádat zájemce, který splňuje podmínky, uvedené ve stanovách sdružení. Pro podrobnější informace přejděte sem.

Co vlastně dělá sdružení CZ.NIC?

Hlavní činností sdružení je provozování registru jmen domén .cz, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti jmen domén. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozšiřování a vylepšování systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů, prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice.

Zajímám se o zaměstnání u Vás.

Seznam volných pozic naleznete v sekci Kariéra. Pokud máte o některou z těchto pozic zájem, zašlete nám prosím svůj životopis, a to česky nebo anglicky, na e-mail prace@nic.cz. Uveďte, prosíme, i název pozice, o kterou se ucházíte.

Chci odebírat novinky.

Pokud se chcete jako první dozvědět více o projektech sdružení, o novinkách týkajících se internetových technologií, přihlaste se do e-mailové konference CZ.NIC. Další informace o aktivitách sdružení hledejte na jeho facebookové a Google + stránce. Postřehy týkající se jmen domén a doménových technologií můžete příležitostně sledovat také na Twitteru CZ.NIC. Zajímavé články naleznete i v zápisníku sdružení CZ.NIC na našem blogu.

Co je to doména/jméno domény?

Doména (neboli jméno domény) je unikátní textový název, který v internetu zastupuje číselné vyjádření umístění serveru, zvané IP adresa. Jedná se o soubor znaků, který se nachází před koncovkou .cz. Jako jméno své domény si můžete vybrat v podstatě cokoliv, můžete ovšem použít jen písmena anglické abecedy (tedy bez české diakritiky, přičemž nezáleží na velikosti písmen - jméno domény www.nic.cz je shodné s www.NIC.cz), číslice a spojovník (-) v rozsahu maximálně 63 znaků. Název také nezačínejte ani neukončujte spojovníkem a nepište dva spojovníky za sebou, registrace by se v takovém případě nepodařila. Jméno Vaší domény tedy bude třeba novakovi.cz.

Jaký je rozdíl mezi CZ.NIC a registrátorem?

Sdružení CZ.NIC spravuje všechny domény, které jsou registrovány v .CZ. Stará se o to, aby celý systém registrací domén fungoval tak, jak má. Držitel jména domény se s ním většinou vůbec nedostane do styku, protože vše od začátku až do konce řeší se svým registrátorem či jeho partnerem (subregistrátorem). Registrátor je na základě smlouvy uzavřené s CZ.NIC oprávněn provádět registrace jmen domén, subregistrátor je jeho smluvní partner, toho však již CZ.NIC nezná a nijak jej nekontroluje (ale měl by splňovat tytéž podmínky jako registrátor). Vždy věnujte pozornost tomu, s kým spolupracujete, tedy i výběru svého registrátora. Nejste-li spokojeni, můžete si kdykoliv vybrat registrátora jiného.

Jak se jméno domény registruje a kdy mi začne fungovat?
 1. Vyberte si registrátora ze seznamu registrátorů. Může se stát, že Váš lokální poskytovatel připojení k internetu s některým z registrátorů spolupracuje jako tzv. subregistrátor. To už ale sdružení CZ.NIC neví a nemá na činnost takového subregistrátora žádný vliv. Registrovat si jméno domény přímo u CZ.NIC možné není.

 2. Ohlídejte si, že Vámi vybrané jméno domény už není obsazeno nebo neodporuje podmínkám (viz výše – Co je to doména/jméno domény?).

 3. Doména bude na Vás zaregistrována obvykle hned poté, co za ni registrátorovi zaplatíte – že registrace proběhla, si můžete zkontrolovat na www.nic.cz, hned na úvodní stránce (Vyhledávání v registru).

 4. Chcete mít na doméně vlastní e-mail? Umístit webové stránky? Pak potřebujete poskytovatele webového prostoru. Velmi často Vám tuto službu nabídne i Váš registrátor. Počítejte, že to něco stojí, ale zruinovat by vás to nemělo :-).

 5. Zaregistrované jméno domény nemusíte začít hned používat. To je na Vás. Nevyžadujeme, aby při registraci byly zadávány údaje o jmenných serverech, na kterých bude umístěna. To můžete doplnit kdykoliv později, až ji budete potřebovat.

Ale to není všechno! Pod svojí doménou můžete třeba vytvořit speciální adresu ve tvaru rybicky.novakovi.cz, věnovanou například Vašim rybičkám, a pak je kontrolovat přes připojenou webkameru! „Rybicky“ je doménou třetí úrovně, je už pouze na Vás, jestli si ji na své doméně zřídíte, nebo ne. Od CZ.NIC k tomu nic nepotřebujete a CZ.NIC od Vás taky za to nebude nic chtít (ani se o tom nedozví!).

Zajímá Vás celý systém domén trochu podrobněji? Podívejte se na tuto stránku.

A proč vlastně takovou doménu mít? A jak si ji vybrat? Možná Vám pomůže náš web.

Jen pro upřesnění - doménu si lze zaregistrovat nejméně na rok a nejdéle na 10 let. Pochopitelně vždy pak můžete její platnost, opět přes svého registrátora, prodloužit na další období.

Lze u CZ.NIC registrovat i jiné domény než .cz?

Sdružení CZ.NIC vede registr jmen domén .cz, domény s jinou koncovkou (.com, .sk atd.) vyhledáte jinde.

Většina registrátorů, kteří nabízejí registrace domén .cz, je však schopna zároveň registrovat domény i jiných koncovek. Obraťte se tedy přímo na svého registrátora a požádejte ho o informace.

S kým mám uzavřenou smlouvu?

Registraci jména domény pro Vás zajišťuje registrátor, kterého jste si vybrali. Smlouvu tedy uzavíráte s registrátorem, který pro Vás pravděpodobně zajišťuje i další služby. Jeho prostřednictvím uzavíráte smlouvu i se sdružením CZ.NIC. Při registraci jména domény a při prodloužení její platnosti totiž vyjadřujete souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů a rovněž se seznamujete s našimi Zásadami zpracování osobních údajů. Registrací jména domény a vyjádřením souhlasu se zněním těchto dokumentů se dostáváte do vztahu se sdružením CZ.NIC.

Smlouvu uzavíráte na dobu, na kterou je zaregistrováno jméno Vaší domény. Pochopitelně, že jméno domény můžete zrušit dříve, a to přímo u svého registrátora.

Jak mohu změnit určeného registrátora?

Kontaktujte Vámi vybraného nového registrátora, který zařídí vše potřebné. K úspěšné změně je novému registrátorovi potřeba sdělit heslo pro transfer, viz Co je heslo pro transfer a kde ho mohu získat?.

V případě, že měníte registrátora jména domény, se doba, na kterou je jméno domény předplaceno, nemění.

Co je heslo pro transfer a kde ho mohu získat?

Heslo pro transfer (také se můžete setkat s pojmem „AuthInfo“) je heslo, které slouží k potvrzení převodu subjektu (domény, kontaktu, sady nameserverů, sady klíčů) od jednoho registrátora ke druhému. V případě, že se rozhodnete jméno domény (kontakt, NSSET nebo keyset) převést k jinému registrátorovi, musíte u něj toto heslo zadat, aby se přesun mohl uskutečnit.

Heslo pro transfer získáte následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím současného registrátora.
 2. Prostřednictvím nového cílového registrátora.
 3. Vyplněním formuláře.
 4. Pokud je kontakt registrován u MOJEID, je možné AuthInfo zjistit po přihlášení přes Doménový prohlížeč.

AuthInfo si vždy vyžádáte k příslušnému objektu, u kterého následně měníte určeného registrátora. Pokud budete mít heslo k doméně, převedete k novému registrátorovi pouze doménu, ale kontakt, nsset a keyset zůstane u stávajícího registrátora. Transfer všech domén, NSSETŮ a keysetů navázaných na tento kontakt lze provést pouze s heslem ke kontaktu.

Platnost hesla pro transfer (AuthInfo) je časově omezená. Doba platnosti je specifikována lhůtou určenou v Pravidlech technické dokumentace.

V centrálním registru nemám uvedenou aktuální e-mailovou adresu, nemohu obdržet autorizační heslo.

Pokud máte u svého kontaktu v centrálním registru uvedenou neaktuální e-mailovou adresu, je vhodné ji nejprve změnit prostřednictvím určeného registrátora, aby bylo možné doménu spravovat i v budoucnu. Pokud není tato změna možná, nebo registrátor po Vás vyžaduje autorizační heslo právě ke změně e-mailové adresy (někteří registrátoři využívají AuthInfo jako autorizaci oprávněné osoby i pro změny údajů u kontaktu), je možné zaslat heslo na jinou e-mailovou adresu. V takovém případě je nutné vyplnit formulář a zvolit zaslání na „jiný e-mail“. Následně je nutné žádost ověřit jedním z následujících způsobů:

 1. Úředně ověřeným podpisem
 2. Datovou schránkou
 3. Elektronickým podpisem

V současné době jsou uděleny akreditace pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb těmto třem autoritám:

Co se stane, když určený registrátor přestane poskytovat službu?

Všechna jména domén tohoto registrátora zůstanou v centrálním registru. Držitelé jmen domén budou včas informováni o ukončení činnosti svého registrátora a o tom, jak mají postupovat dále, zda si nového registrátora vyberou sami nebo zda jim bude přidělen.

Co znamená datum expirace a kde je najdu?

Jedná se o datum, do kterého si držitel jméno domény zaplatil. V tento den ale jméno domény nebude zrušeno, jen vstoupí do tzv. ochranné lhůty. Ta trvá 60 kalendářních dní: 30 dní je jméno domény plně funkční, poté dochází k vyřazení a 61. den k definitivnímu zrušení. Tento 61. den již není možné platnost jména domény prodloužit, ve výpisu se takové jméno domény jeví jako „ke zrušení“.

Datum expirace naleznete ve výpisu jména domény, který si můžete vyhledat na této stránce. Najdete tu i veškeré neskryté údaje, které o jméně domény evidujeme - údaje o držiteli (vlastníku) jména domény, kontaktech, sadě nameserverů a sadě klíčů.

Žádost o dočasné zařazení jména domény do zóny.

Po vyřazení jména domény ze zóny (nejdříve 30. den po expiraci) je možné zažádat o její dočasné zařazení zpět do zóny .cz. Žádost zašlete e-mailem na adresu podpora@nic.cz. Žádost musí obsahovat název vyřazené jméno domény, Vaše jméno a příjmení. Jméno domény je dočasně zprovozněno na 7 dní, poté je opět vyřazeno. Termín zrušení jména domény se tímto zásahem nijak nemění.

Na co by si měl (i budoucí) držitel dát určitě pozor?
 1. Název Vašeho jména domény musí být správně a bez překlepů – jméno již zaregistrovaného jména domény nelze „opravit“, je třeba si zaregistrovat novou.

 2. Tím, jak se Vaše jméno domény jmenuje a jak ji užíváte, nikoho nepoškozujete – pokud chcete nabízet svoji bezvadnou domácí limonádu, rozhodně ji neprodávejte pod názvem mojedomacikofola.cz. Před registrací zkuste Vámi vysněný název zkonzultovat s obchodním rejstříkem či evidencí ochranných známek. Pokud se totiž bude někdo cítit Vámi registrovaným jménem domény (či obsahem, který na ni umístíte) dotčen, veškeré jeho nároky půjdou za Vámi.

 3. Dokud nemáte jméno domény svých snů zaregistrováno, rozhodně se s názvem, který jste vymysleli, nikde nechlubte (jedinou výjimku tvoří patentový úřad nebo rejstříkový soud, když si jdete zaregistrovat ochrannou známku nebo založit stejnojmennou firmu)! Jména domén jsou registrována podle pořadí, ve kterém byly prostřednictvím registrátorů doručeny žádosti o registraci. Pokud Vás někdo předběhne, čeká Vás řešení velmi složité situace, s nejistým výsledkem.

 4. Průběžně si hlídejte, že máte u svého jména domény aktuální údaje – jméno, případně název své společnosti, e-mailovou a poštovní adresu. Jen tak se můžete spolehnout, že se k Vám včas dostanou informace, které se Vašeho jména domény zásadně týkají (třeba končí jeho platnost, jsou prováděny změny). Mějte na paměti i to, že nesprávné údaje mohou být v krajním případě důvodem ke zrušení registrace.

Co jsou to kontakty a identifikátory a na co je potřebuji?

Kontakt je administrativní údaj o osobě, které patří. Identifikátor nebo také ID je alfanumerická položka, podle které kontakty rozeznáváme.

Nemusíte složitě vyplňovat všechny své údaje u každého jména domény, které registrujete. Prostě si přes svého registrátora nebo službu MOJEID založíte jeden kontakt, který obsahuje Vaše údaje, a pak už si k němu můžete registrovat jedno jméno domény za druhým, a to i u jiných registrátorů.

Když se změní jakýkoliv z Vašich údajů, je výhodou, že opravujete údaje jen v tomto kontaktu, a změna se projeví u všech jmen domén, které jsou k tomuto kontaktu evidované. Přesně takhle jednoduché to je. Jen si ohlídejte, abyste si údaje nezapomněli opravit, když se něco změní.

Zřízení kontaktu je zdarma.

Co je sada nameserverů?

Jedná se o strukturu, ve které jsou uvedeny jak samotné jmenné servery, tak i příslušné kontakty technických správců těchto jmenných serverů. Taková sada je jako celek přiřazena ke jménu domény. Tutéž sadu jmenných serverů je možné přiřadit k více jménům domén. To umožnuje zjednodušení správy nameserverů.

Již dříve jsem si zřídil kontakt, ale ten teď neexistuje. Proč?

Kontakty, které nebyly po dobu 6 měsíců připojeny k žádnému jménu domény, se automaticky mažou. Po 2 měsících od smazání si takový kontakt můžete znovu zaregistrovat a začít jej užívat. Registrace kontaktu je zdarma.

Přestěhoval jsem se na jinou adresu. Vdala jsem se a mám nové jméno. Moje firma změnila název. Potřebuji převést jméno domény na někoho jiného… Jak to udělat?
 1. Se žádostí o změny se vždycky obracejte na svého registrátora. Pamatujte, že dokud nevidíte nový údaj po zadání názvu Vašeho jména domény nebo identifikátoru Vašeho kontaktu na této stránce, změna provedena nebyla - obracejte se v takovém případě znovu na Vašeho registrátora.

 2. Držitel jména domény nebo ten, komu patří příslušný registrovaný kontakt (viz bod Co jsou to kontakty a identifikátory a na co je potřebuji?), může provést veškeré změny ve jméně nebo kontaktu. U domény je ale také pár položek, které může změnit někdo jiný. Buďte si jisti a raději se podívejte do přílohy č. 2 Pravidel registrace. Je tam přehledná, srozumitelná tabulka. V případě nejasností nám napište e-mail nebo zavolejte.

 3. Vyžadovaná forma potvrzení (autorizace) žádosti, tedy ověření, že požadavek na změnu dává skutečně k tomu oprávněná osoba, závisí právě na Vašem registrátorovi. Může jí být potvrzení z e-mailu, který je veden u držitele, elektronický podpis či úředně ověřený podpis. Způsob ověření požadavku na změnu může být i jedním z kritérií, podle kterého si vyberete svého registrátora.

Mohu svoji doménu ochránit před neoprávněnou změnou?

Nikdo není neomylný. Chybu může udělat Váš zaměstnanec, kolega, registrátor i Vy sami. Ochraňte svoje jméno domény či kontakt před nevyžádanými změnami. Zablokujte je u sdružení CZ.NIC a žádná změna přes registrátora nebude možná. Až budete chtít něco změnit, bude napřed nutné takové jméno domény nebo kontakt zase u CZ.NIC odblokovat. Tyto blokace se potvrzují elektronickým či úředně ověřeným podpisem. V současné době je možné jméno domény blokovat či odblokovat online, a to v Doménovém prohlížeči (na www.domenovyprohlizec.cz) – toto platí pouze pro validované účty mojeID (více o mojeID na www.mojeid.cz).

Kolik jméno domény vlastně stojí?

Přesnou částku za Vaše jméno domény za Vámi vybrané časové období Vám vždy sdělí Váš registrátor. Pokud si objednáte zároveň se jménem domény další služby, pak určitě najdete rozpis objednaných služeb a jejich vyčíslení na faktuře. Vždy to bude faktura od registrátora – přímo sdružení CZ.NIC totiž žádné poplatky neplatíte. Funguje to tak, že Vy platíte registrátorovi a registrátor platí sdružení CZ.NIC, od kterého jména domén kupuje za tzv. velkoobchodní cenu. Ta rozhodně není tajná, najdete ji v Ceníku

Zdarma je registrace kontaktu a provádění veškerých změn.

Jak pracujete s mými osobními údaji?

Nakládání s Vašimi osobními údaji podléhá právní ochraně a sdružení CZ.NIC postupuje plně v souladu s právními předpisy. Pro registraci jména domény, resp. kontaktu, je povinné jen naprosté minimum údajů - jméno, e-mailová a poštovní adresa a samozřejmě identifikátor. Pokud Vás to zajímá do podrobností, podívejte se do přílohy č. 1 Pravidel registrace. Vaše údaje samozřejmě neposkytneme nikomu dalšímu, výjimkou jsou však osoby, kterým je musíme poskytnout ze zákona – např. policie, soudy, finanční úřady a podobně. Kompletní přehled o zpracování Vašich osobních údajů sdružením CZ.NIC naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů. Bezpečnost a ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá, i proto jsme držiteli certifikace ISMS (ISO/IEC 27001).
Právě proto, abychom mohli dostát požadavkům právních předpisů na ochranu osobních údajů, ale také proto, abyste se vždy včas dozvěděli o tom, co se s Vaším jménem domény děje či bude dít, je nezbytně nutné, abyste si své údaje udržovali správné a aktuální. Zjistíte-li jakoukoliv nesrovnalost se skutečným stavem, obraťte se co nejdříve na svého registrátora.

Proč se na Vašich webových stránkách zobrazuje adresa mého bydliště? Můžu to zakázat?

Údaje ve veřejné části registru slouží pro identifikaci držitelů jmen domén vůči ostatním. Automaticky jsou skrývány veškeré osobní údaje, kromě názvu organizace, jména fyzické osoby a poštovní adresy. Je také možné skrýt údaj o poštovní adrese, pokud je kontakt registrován na fyzickou osobu (není vyplněna položka Organizace) a zároveň je spravován přes službu MOJEID a kontakt je validován. Viditelný zůstane tedy vždy jen údaj o jméně či organizaci. Je tomu tak z důvodu ochrany práv Vás jako držitele jména domény a dalších osob, včetně spotřebitelů, zajištění bezpečnosti na internetu a také důvěry v obsah, který je na něm publikován. Existuje tedy široké spektrum osob, které mají oprávněný zájem na dostupnosti databáze Whois a správnosti údajů, které jsou v ní uvedeny a možnosti získat data o kontaktech jmen domén bez zbytečných nákladů a průtahů.

Vezměte však prosím na vědomí, že i skryté údaje můžeme vydat, a to v souladu s povinností uloženou právními předpisy – soudům, včetně rozhodčího, policii, finančním úřadům a dalším. Poskytneme je také tomu, kdo o to požádá – musí ale doložit svoji totožnost, také uvést a doložit účel, proč údaje potřebuje. CZ.NIC takové žádosti není povinno vyhovět (pokud dojde k závěru, že je v rozporu s dobrými mravy, žadatel nedoloží účel a podobně).

Pokud byste si přáli, aby Vaše údaje byly v databázi Whois veřejně zobrazovány, můžete nastavení upravit ve službě Doménový prohlížeč (viz bod Doménový prohlížeč) nebo se obraťte na svého registrátora.

Zaregistroval jsem si doménu .eu s diakritikou. Je možné zaregistrovat i verzi s koncovkou .cz?

Na systém IDN, díky němuž mohou jména domén obsahovat znaky národních abeced, je správce domény .cz technicky pripraven. Zatím však systém zaveden není, protože komunita uživatelů internetu v České republice (jak jednotlivci, tak organizace) o zavedení IDN nejeví zájem.

Podrobné informace včetně různých názorů na zavedení diakritiky v doménách .cz naleznete na háčkyčárky.cz.

Kdo je můj správce Sady jmenných serverů?

Pokud si nejste jistí, kdo je Váš technický správce sady jmenných serverů, můžete ho zjistit na našich stránkách. Na tomto odkazu zadejte do formuláře jméno Vaší domény a podívejte se, který subjekt je v oddílu Sada jmenných serverů veden jako Technický kontakt nebo jako Určený registrátor. Po kliknutí na některý ze jmenovaných subjektů se zobrazí stránka s bližšími informacemi a kontaktem, na který můžete směřovat své požadavky.

Přišel mi e-mail „Oznámení o úspěšném nalezení záznamu CDNSKEY u domény VAŠEDOMÉNA .cz“.

E-mail Vám přijde v případě, že systém pro automatickou správu klíčů (AKM) nalezl u Vaší domény platný záznam CDNSKEY. Následujících sedm dní bude záznam kontrolován. Pokud během této doby nedojde k jeho změně, bude doména přidána do AKM a klíče nutné pro fungování DNSSEC budou pravidelně aktualizovány automaticky. Doména je do systému automatické správy klíčů přidána pouze na žádost správce sady jmenných serverů. Přidáním domény do systému automatické správy klíčů se pro držitele domény ani koncové uživatele nic nemění. Webové stránky i doména fungují stejně jako předtím.

Přišel mi e-mail „Oznámení o vyřazení domény VAŠEDOMÉNA.cz ze systému automatizované správy klíčů DNSSEC“.

Pokud systém pro automatickou správu klíčů (AKM) nalezne během sedmidenní kontrolní lhůty chybu ve vystaveném záznamu CDNSKEY nebo chybu v konfiguraci sady jmenných serverů, bude kontrolní lhůta přerušena a na technický kontakt sady jmenných serverů přijde tento e-mail. Systém ale kontroluje záznamy i nadále a sedmidenní kontrolní lhůta vždy běží znovu od začátku, proto Vám může tento e-mail přijít vícekrát. Pokud chcete, aby byla Vaše doména zařazena do systému automatizované správy klíčů, přepošlete, prosím, náš e-mail Vašemu technickému správci sady jmenných serverů a požádejte jej o opravu konfigurace. Návod, jak zjistit, kdo je Váš správce sady jmenných serverů naleznete zde. Podrobnější informace můžete hledat rovněž na stránkách Vašeho registrátora domény. Informace k vyřazení domény z AKM naleznete zde.

Přišel mi e-mail „Oznámení změn domény VAŠEDOMÉNA.cz“, přičemž žádost o přidání domény do automatické správy klíčů (AKM) byla úspěšně zpracována.

Vaše doména byla přidána do systému automatické správy klíčů. Tyto klíče se pak budou v pravidelných intervalech automaticky měnit, aby byla zajištěna účinnost zabezpečení DNSSEC. Ovšem pro Vás, držitele domény, ani pro koncové uživatele Vašich webových stránek se nic nemění.

Co je to automatická správa klíčů (AKM)?

AKM je služba pro správu sady klíčů u domén, které mají nastaveno zabezpečení DNSSEC (ochrana proti podvržení jména domény). Tyto klíče je třeba pravidelně měnit, aby nemohlo dojít k jejich prolomení. Jedná se o automatizovaný proces probíhající mezi technickým správcem Vaší domény a registrem domény CZ, ve kterém si vymění informace nutné k provozování DNSSEC na Vaší doméně. Proces je nastaven tak, abyste jako držitel domény nemusel nic řešit. V jeho průběhu však můžete očekávat informativní e-maily o aktuálním stavu tohoto procesu. Přidáním domény do systému automatické správy klíčů se pro držitele domény ani koncové uživatele nic nemění. Webové stránky i doména fungují stejně jako předtím, nemění se fakturace ani kontaktní údaje.

Jak zabránit přidání domény do automatické správy klíčů (AKM)?

Na technický kontakt Vašeho správce sady jmenných serverů zašlete požadavek, ať u Vaší domény přestane publikovat CDNSKEY. Návod, jak zjistit, kdo je Váš správce sady jmenných serverů naleznete zde.

Jak vyřadit doménu z automatické správy klíčů (AKM)?

Vyřadit doménu ze systému AKM můžete zasláním požadavku Vašemu technickému správci sady jmenných serverů, který vystavením tzv. mazacího CDNSKEY záznamu zařídí, aby byla Vaše doména vyřazena ze systému automatické správy klíčů. DNSSEC zabezpečení si pak můžete nastavit přes Vašeho správce sami. Návod, jak zjistit, kdo je Váš správce sady jmenných serverů naleznete zde.

Je nutné vypínat DNSSEC při změně sady jmenných serverů?

Ne, při změně uvnitř sady jmenných serverů nebo při výměně celé sady jmenných serverů není třeba vypínat DNSSEC. Pro KEYSET pak platí následující pravidla:

 • Pokud se doméně přiřadí nová sada jmenných serverů, která obsahuje stejné jmenné servery jako ta původní, tak se sada klíčů ponechá
 • Pokud se doméně přiřadí nová sada jmenných serverů, která obsahuje jiné jmenné servery než ta původní, sada klíčů se automaticky odebere
 • Pokud je součástí požadavku na změnu sady jmenných serverů i zopakování identifikátoru sady klíčů, tak ten zůstane nastavený
 • Pokud se doméně odebere sada jmenných serverů, odebere se automaticky i sada klíčů
Přišel mi e-mail "Oznámení o nalezení nového platného CDNSKEY záznamu u domény"

Váš správce sady jmenných serverů vystavil nový platný záznam CDNSKEY. Systém pro automatickou správu klíčů (AKM) jej následně nalezl u Vaší domény, automaticky provedl aktualizaci a nastavil nový CDNSKEY záznam. Pro držitele domény ani koncové uživatele Vašich webových stránek se změnou nového platného CDNSKEY záznamu v systému automatické správy klíčů nic nemění.

Lze získat historické údaje o jméně domény?

Ano, rádi je poskytneme aktuálnímu držiteli jména domény, pokud budou k dispozici (v naprosté většině případů jsou). Historické údaje poskytujeme pouze v rámci aktuální registrace a nejdéle 5 let nazpět.

Údaje z historie jména domény předáme také osobám, u kterých nám takovou povinnost ukládá právní předpis – např. policie, soudy, finanční úřady a podobně.

Je možné zastavit jméno domény?

Jméno domény, resp. subjektivní právo k němu vyplývající z uzavřené smlouvy, je nehmotnou věcí. Jako takové tedy může být předmětem zástavy. Zástavní právo vznikne uzavřením písemné smlouvy, není-li v ní uvedeno jinak. Existenci zástavního práva CZ.NIC nezapisuje do rejstříku jmen domén. Úprava vzájemných práv a povinností je zcela v kompetenci smluvních stran. CZ.NIC upozorňuje, že nemá žádnou pravomoc řešit mezi smluvními stranami případné spory ze zástavních smluv.

Jaký je postup při řešení sporů mezi držitelem jména domény a další osobou?

Pokud mezi držitelem jména domény a další osobou nedojde k dohodě, pak bohužel musí věc řešit soud. Tím je buď Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nebo soud příslušný podle zákona. Informace ke sporům o jména domén naleznete na našich webových stránkách, detailní návod, jak postupovat, je k dispozici zde.

Jaká je úloha CZ.NIC v souvislosti se spory o jména domén?

Sdružení CZ.NIC samo ve sporech nerozhoduje – je soukromým subjektem a nemůže rozhodovat o tom, zda někdo porušil právo někoho jiného, či nikoliv. Poskytuje však potřebnou součinnost soudům, policii, finančním, živnostenským a dalším úřadům, notářům, likvidátorům, exekutorům, k té je ze zákona povinno. Součinnost má nejčastěji formu poskytnutí informací o držiteli domény, případně o doménách, které má nebo měl zaregistrované. Vždy však musí jít o konkrétní osobu či doménu a informace jsou poskytnuty výhradně pro účely řízení, které u takového orgánu probíhá.

Na základě rozhodnutí takových orgánů, z nichž nejčastěji se jedná právě o soudy, CZ.NIC provádí zejména:

 • Blokace jména domény (držitel takové jméno domény nemůže převést na někoho jiného ani ji zrušit),
 • vyřazení jména domény z DNS (jméno domény není funkční),
 • změnu držitele jména domény,
 • zrušení registrace jména domény.

Co přesně CZ.NIC může a nemůže udělat, najdete zde - spodní část "Úkony".

Zablokovat jméno domény v případě soudního sporu lze i na žádost žalobce, taková blokace však nemůže trvat déle než 4 měsíce a nemůže se zopakovat dříve než za rok.

Kde najdu Pravidla registrace jmen domén ?

Aktuální znění Pravidel registrace naleznete vždy na našich webových stránkách; na stejném místě je Vám k dispozici i archiv předchozích znění.

MojeID

MojeID je služba, fungující na principu OpenID, díky které se můžete přihlašovat na různé internetové stránky, na kterých uvidíte ikonku mojeID nebo OpenID. Ve svém účtu mojeID měníte údaje sami, což přináší výhodu i majitelům jmen domén, na které lze kontakt registrovaný ve službě mojeID navázat jako kontaktní osobu.

Více naleznete na www.mojeid.cz.

Doménový prohlížeč

Doménový prohlížeč je služba, která slouží k zobrazování údajů z rejstříku jmen domén a současně je přímo propojena s účtem mojeID.

Pokud máte svůj účet mojeID vedený u jména domény v roli držitele či administrativního kontaktu, můžete si zkontrolovat v prohlížeči její stav, ověřit datum, do kterého je jméno domény zaplaceno (a u kterého registrátora lze prodloužit její platnost), zda je chráněna technologií DNSSEC a v jaké roli se účet mojeID vůči jménu domény ocitá – zda jako kontakt držitele, nebo kontakt administrativní. Je také možné zobrazit seznam všech jmen domén, u kterých se účet mojeID objevuje, vše nezávisle na tom, u kterého registrátora se příslušná doména nachází. Prostřednictvím této služby máte samozřejmě také možnost individuálně nastavovat zobrazování Vašich údajů v databázi Whois.

Pokud je účet vedený jako technický kontakt u sady jmenných serverů nebo klíčů, je možné je zobrazit. Lze vypsat seznam sad jmenných serverů, sad klíčů a také jmen domén, u kterých jsou tyto sady vedené.

Takto máte své údaje všechny přehledně pohromadě.

Nemohu se přihlásit do Doménového prohlížeče nebo není možné kontakt spravovat (např. skrýt adresu).

Do Doménového prohlížeče se přihlásí pouze ten, kdo vlastní účet MOJEID. Také záleží na tom, jakou míru identifikace Váš účet má, zda je částečně identifikovaný (PIN1 a PIN2) nebo validovaný.

S částečně identifikovaným účtem se můžete do Doménového prohlížeče pouze přihlásit . Pokud chcete kontakt spravovat přes Doménový prohlížeč, např. skrýt poštovní adresu ve veřejné databázi Whois, nebo zablokovat změny u domény, je nutné mít účet MOJEID validován.

CZ.NIC-CSIRT aneb Jak je zajištěna bezpečnost českého doménového prostoru?

Stará se o ni bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT, který má na starost bezpečnostní incidenty v české národní doméně. Spolupracuje v této oblasti s ostatními bezpečnostními týmy v České republice i zahraničí. Organizačně je zajištěn zaměstnanci sdružení CZ.NIC, nejedná se o samostatnou osobu (s vlastní právní osobností).

V rámci této činnosti může sdružení CZ.NIC vyřadit ze zóny ta jména domén, která jsou užívána tak, že dochází k ohrožení národní nebo mezinárodní počítačové bezpečnosti. Tím se myslí zejména to, že prostřednictvím jmen domén je šířen škodlivý software (viry) nebo předstírán obsah jiné služby (phishing) a další. Jméno domény může být z tohoto důvodu vyřazeno ze zóny až na 1 měsíc, a to i opakovaně. Sdružení samozřejmě v této oblasti spolupracuje i s dalšími dotčenými orgány, zejména Policií České republiky.

Bezpečnostní tým ale neřeší standardní spory mezi držitelem jména domény a dalšími osobami, např. v případě zásahů do autorských práv, šíření nevyžádaných obchodních sdělení a další.

CSIRT.CZ

CSIRT.CZ (CSIRT = Computer Security Incident Response Team) je bezpečnostní tým pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v České republice.

Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu. CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale které na stížnosti nereagují. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi "institut poslední záchrany" pro případ, že jiné metody kontaktování správců selžou.

Bezpečnostní tým CSIRT.CZ provozuje sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, a to na základě memoranda uzavřené v roce 2012 s Národním bezpečnostním úřadem.

Laboratoře CZ.NIC

Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a výzkumným pracovištěm sdružení CZ.NIC, které se zabývá výzkumem v oblasti Internetu, internetovými protokoly, analýzami síťových provozů, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů pro další vývoj v rámci CZ.NIC. Náplň práce Laboratoří CZ.NIC je zaměřena na prospěch lokální internetové komunity, nicméně její přesah je mezinárodní. Zaměstnanci Laboratoří se aktivně účastní mezinárodních pracovních skupin organizací, které se zabývají vývojem internetových protokolů, monitoringem síťových provozů a administrací internetu obecně.

Více informací o Laboratořích CZ.NIC a jejich činnosti najdete na této internetové stránce.

Edice CZ.NIC

Vydávání knih je jednou z dalších aktivit sdružení CZ.NIC. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i populární publikace spojené s Internetem a jeho technologiemi. Knihy vydávané v Edici vycházejí v tištěné i elektronické podobě. Pro Edici je možné také psát či spolupracovat na vydání knihy.

Pro více informací přejděte sem.

Akademie CZ.NIC

Specializované výukové centrum bylo otevřeno 1. dubna 2009. Akademie CZ.NIC nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti Internetu a internetových technologií. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o vypsaných tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Lektory Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, vysokoškolští pedagogové nebo odborníci z praxe. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Více informací o Akademii CZ.NIC najdete zde.

Co je DNSSEC?

DNSSEC je rozšíření systému DNS a brání podvržení falešných, pozměněných či neúplných údajů o jménech domén.

Fred

Pro správu registrací domén používá sdružení CZ.NIC DSDng registrační systém FRED (Free Registry for ENUM and Domain). Tento interní projekt sdružení CZ.NIC byl uvolněn jako open source software pod licencí GNU GPL (General Public License). Zájemci mají možnost získat tento systém včetně zdrojových kódů na této internetové adrese - stránky jsou dostupné pouze v angličtině.