Žádost o poskytnutí hesla (authinfo)

Jestliže je požádáno o zaslání hesla na e-mail v registru, e-mail s heslem je zaslán držiteli a všem administrativním konktaktům v případě domény, kontaktu samotnému nebo všem technickým kontaktům v případě sady jmenných serverů nebo sady klíčů.

Je-li požadováno zaslání na jiný e-mail, ověřuje se oprávnění potvrzující osoby k potvrzení takové žádosti.

Pokud je na objektu zvýšené zabezpečení, převod k jinému registrátorovi v takové chvíli není možný, proto ani není možné poslat heslo.

Formulář žádosti o poskytnutí hesla