Žádosti

Formulář k odeslání žádosti o poskytnutí hesla

Tento formulář slouží k odeslání žádosti o poskytnutí hesla pro změnu určeného registrátora objektu v registru (domény, kontaktu nebo sady jmenných serverů). Formulář použijte v případě, že toto heslo nemůžete získat přímo od současného určeného registrátora.

Žádost o zvýšené zabezpečení objektu v databázi CZ.NIC

Pomocí tohoto formuláře je možné požádat o zablokování možnosti změnit určeného registrátora domény, kontaktu nebo sady jmenných serverů nebo o zablokování možností provádět jakékoliv změny údajů u domény, kontaktu nebo sady jmenných serverů.

V případě, že bude aktivována blokace změny určeného registrátora, nebude možné daný objekt přesunout k jinému registrátorovi a nebude možné požádat o zaslání hesla ke změně na e-mail uvedený v centrálním registru.

V případě, že bude aktivována blokace změn údajů, nebude možné provést žádnou změnu údajů vedených v centrálním registru k danému objektu. Pokud budete chtít výše uvedené blokace zrušit, pokračujte na následující odstavec.

Žádost o zrušení zvýšeného zabezpečení objektu v databázi CZ.NIC

Pomocí tohoto formuláře je možné požádat o zrušení již provedeného zablokování změny určeného registrátora či zrušení již provedené blokace jakýchkoli změn u domén, kontaktů nebo sad jmenných serverů.

Poslat heslo pro převod