Registrační systém

Registr decentralizované správy .cz ccTLD a správy Tier1 registru ENUM domén 0.2.4.e164.arpa používá registrační systém FRED. Registrátoři komunikují s registrem pomocí standardního protokolu EPP (dle RFC 3730–3734) s rozšířeními a změnami vynucenými specifickými vlastnostmi registru. Komunikace probíhá TCP spojením zabezpečeným pomocí TLS.

Popis komunikačního protokolu včetně rozšíření a související komunikace registru je k dispozici v dokumentu Pravidla technické komunikace a v Referenčním manuálu EPP. Aktuální verzi XSD schémat ke stažení naleznete mezi odkazy vpravo.

Nástroje pro registrátory

Každý registrátor obdrží balík nástrojů, který obsahuje:

  • plně funkční klientskou aplikaci pro přístup k registru – interaktivní řádkový klient. Tento klient je napsán v jazyce Python a funguje na všech systémech, kde je dostupný interpret jazyka Python,
  • konfiguraci nutnou pro připojení k testovací instanci DSDng,
  • vývojářskou knihovnu v jazyce Python pro snazší integraci do jiných aplikací.

Dokumentace a návody k jednotlivým nástrojům jsou součástí distribučního balíku.

Testovací instance systému

Pro potřeby registrátorů připravujících systémy na registrace domén CZ i akreditované registrátory je k dispozici testovací instance, ve které je možné registrovat domény do zóny .cz. Tato instance je otevřená pro testování komukoliv. K dispozici je na serveru epp.demo.regtest.nic.cz.

Přístup k testovacímu serveru pro akreditované registrátory je autorizován pomocí SSL certifikátu a privátního SSL klíče, které jsou spolu s uživatelským jménem a heslem pro přihlášení registrátorům dodávány individuální cestou. Technické specifikace žádosti o certifikát jsou definované v Pravidlech technické komunikace.

Pro zájemce o testování, kteří nejsou akreditovanými registrátory jsou k dispozici autorizační údaje, které naleznete v souborech ke stažení.

K dispozici je také také aktuální verze klientské aplikace, nakonfigurované pro přístup k této instanci. Archiv stačí rozbalit a poté spustit skript fred-client.

Verze softwaru pro testování mohou být napřed oproti produkci.

CZ.NIC si vyhrazuje právo kdykoliv tuto instanci systému pozastavit či změnit, a to včetně odstranění všech aktuálních dat v registru.

Pro ověření dat, vložených do testovací databáze, lze kromě standardních check a info dotazů přes EPP rozhraní použít i následující služby:

Služba Adresa služby
Webová služba whois https://whois.regtest.nic.cz/whois/
Služba whois serverem whois whois.regtest.nic.cz/whois/
Služba RDAP https://rdap.demo.regtest.nic.cz/ + požadovaná koncovka (např. koncovka /domain/FQDN nebo /entity/HANDLE)

Produkční instance systému

Produkční systém DSDng je pomocí EPP rozhraní dostupný na serveru: epp.nic.cz, port 700. Přístup do produkčního systému je povolen z registrátorem definovaných IP adres a je nastaven (spolu se zasláním SSL certifikátu, privátního SSL klíče a uživatelského jména a hesla) na základě podepsané smlouvy. Technické specifikace žádosti o certifikát jsou definované v Pravidlech technické komunikace.

Webová služba whois je na adrese https://www.nic.cz/whois. Server protokolu whois je na adrese whois.nic.cz.