Projekty pro odbornou veřejnost


logo fredFRED
Software určený ke správě internetové domény libovolné úrovně. Je vyvíjen sdružením CZ.NIC a je šířen jako open source. Aktuálně ho používá celá řada doménových registrů - .CZ, .AL, .IT.AO, .CO.AO, .AR, .CR, .MO, .MK, .MW, .LS a .TZ
O projektu | FRED @ blog.nic.cz

logo bird BIRD
Směrovací démon pro dynamické směrování IP protokolu je určený pro Linux a BSD. Projekt vznikl na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Laboratoře CZ.NIC se podílejí na jeho dalším vývoji.


logo Knot Knot DNS
Knot DNS je autoritativní DNS server vyvíjený Laboratořemi CZ.NIC. V roce 2012 se podařilo dosáhnout největšího výkonu (qps) mezi dostupnými open source řešeními (BIND, NSD), a to bez kompromisu na straně funkčnosti a podpory standardu. Knot DNS je v současné době využíván jako autoritativní DNS server pro doménu .CZ.


logo Knot Resolver Knot Resolver
Knot Resolver je rekurzivní DNS resolver zaměřený na dosažení nejvyššího výkonu při plném dodržování dnešních standardů. Na rozdíl od ostatních open-source resolverů (BIND, Unbound) nepoužívá Knot Resolver vlákna a drží se tzv. shared-nothing architektury. Ta umožňuje přidávat a ukončovat procesy podle zátěže a snadno resolver škálovat pro různá použití.


logo Turris Turris
Síťová zařízení, výkonná Turris Omnia a modulární Turris MOX, používají open source systém založený na Linuxu. Mají schopnost automatických aktualizací po celou dobu své životnosti, distribuovaný adaptivní firewall a další nadstandardní bezpečnostní prvky.logo Adam ADAM
Náplní projektu ADAM (Advanced DNS Analytics and Monitoring) je vývoj nástrojů pro sběr, uchovávání, vizualizaci a analýzu rozsáhlých souborů dat o provozu autoritativních i rekurzivních DNS serverů. Primárním účelem je provozní nasazení pro potřeby sdružení CZ.NIC, veškerý projektový software je však vyvíjen jako open source, takže je mohou využít i jiní operátoři a poskytovatelé služby DNS.


logo csirt.cz CSIRT.CZ
CSIRT.CZ je národní bezpečnostní tým České republiky, který koordinuje řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích.
Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a infrastrukturu, řešit incidenty a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu.


logo skener Skener webu
Celá řada webových aplikací obsahuje závažné zranitelnosti. Provozovatel webu o tom většinou ani netuší. Zdarma nabízíme provozovatelům webů zjištění možných zranitelností oskenováním a rychlým ručním testem. Zaměřujeme se především na zjištění slabin ze spektra desíti nejzávažnějších zranitelností webových aplikací.


zastupne logo Podpora zavádění IPv6
Přechod na internetový protokol verze 6 – IPv6 – je jedním z nejaktuálnějších celosvětových technologických témat. Protokolu IPv6 se sdružení CZ.NIC věnuje v rámci svých osvětových aktivit soustavně již několik let.
Test IPv6 | Test IPv6-only | IPv6 widget | 6to4 a Teredo | IPv6 Day | IPv6 @ blog.nic.cz


zastupne logo Podpora technologie DNSSEC
DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získali, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena.
O DNSSEC | CZ.NIC ODVR | DNSSEC Validator | DNSSEC @ blog.nic.cz


zastupne logo Další nástroje pro správu DNS
Systém doménových jmen (DNS) je přirozeně jednou z klíčových oblastí, na kterou se sdružení CZ.NIC ve své činnosti zaměřuje. S tím souvisí také řada nástrojů pro správu DNS, které vyvíjí a uvolňuje jako open source.
DNS Check | DNS Collector | DNS @ blog.nic.cz


zastupne logo Konference Internet a Technologie
Sdružení CZ.NIC pořádá každoročně konferenci s názvem "Internet a Technologie". Většinou dvoudenní akce je vždy věnována aktuálním tématům spojeným se současným Internetem a internetovými technologiemi.
Přednášky jsou určené hlavně pro členy internetové komunity, studenty a novináře.


zastupne logo ENUM
ENUM je internetová databáze, v níž majitelé telefonních čísel zveřejňují způsob, jak jim ostatní mohou na toto číslo volat přes Internet. Jedná se o globální systém, v jehož rámci existuje v každé zemi správce registru čísel s příslušným národním prefixem. Sdružení CZ.NIC spravuje registr ENUM pro čísla v České republice (čísla s mezinárodním prefixem +420).


zastupne logo Zrcadla zahraničních serverů
V rámci podpory internetové komunity provozuje CZ.NIC také zrcadla některých významných nekomerčních zahraničních serverů. Cílem projektu je přiblížit často používané servery českým uživatelům a zvýšit tak rychlost s jakou mohou data z těchto serverů stahovat.
Ubuntu | Fedora | OpenSuse


zastupne logo DNS hosting
Kořenové DNS servery jsou základní stavební kameny fungování systému doménových jmen. CZ.NIC hostováním tří kořenových DNS serverů (L, F a K) zvyšuje robustnost a zrychluje přístup k Internetu pro české uživatele. Mimo to hostuje i DNS servery dalších ccTLD registrů: .ca, .gt, .mw, .mk, .tz, it.ao, co.ao, .cl, F-Root, K-Root, L-Root.


zastupne logo Ostatní projekty
Mezi další projekty sdružení patří například provoz českého NTP (Network Time protokol) serveru, nebo hosting vybraných neziskových projektů.
NTP (Network Time protokol) server | RIPE Database (hosting) | RIPE Atlas (hosting) | Jeden svět na školách (hosting)