CZ.NIC přinese do českých počítačů přesný čas

08.08.2007 20:28

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ, spustilo otevřený a veřejně využitelný NTP (Network Time Protocol) server úrovně stratum 1. Pomocí NTP serveru provozovaného sdružením CZ.NIC si může kdokoliv ve svém počítači, připojeném k internetu, přesně seřídit systémový čas.

Časový server provozovaný sdružením CZ.NIC má v hierarchii NTP serverů úroveň stratum 1, což znamená, že je přímo připojen ke zdroji přesného časového signálu – v případě NTP serveru sdružení CZ.NIC jde o GPS Trimble Acutime Gold. Synchronizace systémového času počítače s časovým serverem vyžaduje pouze jednoduché nastavení a připojení k internetu. Stručný návod k nastavení synchronizace času s NTP serverem sdružení CZ.NIC u počítačů s operačními systémy Windows, Linux a Mac OS X je k dispozici na adrese http://podpora.nic.cz/page/544/.

„Po celém světě existuje mnoho časových serverů různé úrovně přesnosti a řadu z nich je možné využívat i u nás,“ vysvětlil Ondřej Surý, technický ředitel sdružení CZ.NIC. „Při synchronizaci přesného času v počítači ovšem hraje roli způsob připojení a parametry sítě mezi zdrojem přesného času a klientským počítačem. Proto jsme spustili otevřený stratum 1 NTP server, který je připojen do českého internetu prostřednictvím peeringového centra NIX.CZ a garantuje tedy rychlou odezvu do většiny českých sítí.“

Technické řešení NTP serveru sdružení CZ.NIC se skládá z GPS přijímače Trimble Acutime Gold, který je zdrojem velmi přesného časového signálu, a serveru na platformě i386 připojeného k internetu, vybaveného operačním systémem FreeBSD 6.2 a softwarem NTPD 4.2.

Na přípravě NTP serveru spolupracoval CZ.NIC se sdružením CESNET, které provozuje NTP servery s úrovní stratum 1 již od roku 2001. Veřejné NTP servery sdružení CESNET ovšem poskytují časovou informaci především pro sekundární časové servery, které samy poskytují čas dalším počítačům.

„Spolupráce se sdružením CZ.NIC je pro nás příjemnou možností jak využít naše znalosti a zkušenosti ve prospěch široké internetové komunity,“ řekl Dr. Vladimír Smotlacha, výzkumný pracovník sdružení CESNET. „Věřím, že i v budoucnu najdeme další příležitosti spolupráce na projektech, které nabídnou uživatelům českého internetu nové služby.“

„Mezi dlouhodobé úkoly sdružení CZ.NIC patří i rozvoj internetu a jeho využití v České republice,“ dodal Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. „Spuštění otevřeného časového serveru úrovně stratum 1 je jedním z rozvojových projektů, kterým se chceme věnovat především po zavedení nového registračního systému pro doménu CZ.“

O sdružení CESNET z. s. p. o.
Sdružení CESNET založily vysoké školy a Akademie věd České republiky v roce 1996. Jeho hlavním cílem je provozovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť České republiky. Současná generace této sítě se nazývá CESNET2 a nabízí na páteřních trasách přenosové rychlosti v řádu gigabitů za sekundu. Připojit se k ní může každá instituce splňující podmínky přijatelného užití sítě. Pro více informací navštivte stránky www.cesnet.cz.