Grantové projekty

V souladu se svým dlouhodobým cílem, kterým CZ.NIC sleduje rozvoj internetových technologií a informační společnosti, se sdružení zapojuje do řešení evropských projektů. Ty umožňují CZ.NIC širší využití a rozvoj stávajících produktů a zároveň sledování aktuálních trendů, ať již se jedná o nejnovější technologie nebo připravovanou legislativu.

SI-170x103.jpg Safer Internet (SIC CZ)
Projekt SIC CZ zahájený v červenci roku 2016 si klade za cíl ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu pokračovat v aktivitách zaměřených na chování dětí v on-line prostoru. V rámci projektu je šířeno povědomí o bezpečnějším využívání Internetu prostřednictvím přednášek zejm. na základních a středních školách v České republice či vydávání tematických publikací. CZ.NIC v rámci projektu zajišťuje rovněž provoz horké linky zaměřené na oznamování a odstraňování nelegálního obsahu, především šíření dětské pornografie. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Connecting Europe Facility.


mvcr-en.png Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence
Projekt "Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence", podpořený Ministerstvem vnitra ČR v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021“, se zaměřuje na vybudování účinného mechanismu detekce, identifikace a prevence kybernetických hrozeb a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů. Součástí projektu je rovněž distribuce a umístění hardwarových sond založených na routerech TURRIS u vybraných subjektů veřejné správy, které tak získají lepší ochranu před kybernetickými útoky.


mvcr-en.png Zabezpečení DNS serverů v ČR
Cílem projektu podpořeným MV ČR, v rámci Bezpečnostního výzkumu ČR pro potřeby státu, je analyzovat zabezpečení jednotlivých DNS serverů dle mezin. doporučení (BCP - Best Current Practice) a aktuálních poznatků sdílených v rámci pracovních skupin mezin. organizací jako jsou IETF, CENTR aj. Předmětem analýzy budou jak všechny domény .cz, tak stránky veřejné správy včetně těch, které využívají jinou doménu (např. .eu). Nedílnou součást projektu pak představuje webový nástroj pro individuální kontrolu zabezpečení DNS, který je určen především IT administrátorům.


MoQoS-logo_176x73.pg MoQoS
Cílem mezinárodního projektu s oficiálním názvem Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet je podpořit rozvoj otevřených dat v oblasti uživatelského měření vysokorychlostního Internetu. Projekt volně navazuje na již zavedenou aplikaci NetMetr, která umožňuje uživatelům podrobně otestovat stav svého připojení a ve formě otevřených dat získané informace zpřístupnit i ostatním. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu CEF. Na projektu se podílí též národní regulátoři z ČR (ČTÚ), Slovenska, Slovinska a partner z Rakouska.


haas_logo.jpg HaaS (Honeypot as a Service)
Cílem projektu HaaS je vyvinout a zprovoznit tzv. veřejný honeypot, na který budou moci koncoví uživatelé internetu přesměrovat útoky vedené na jejich koncová zařízení (typicky domácí routery). Na honeypotu pak bude chování útočníků blíže analyzováno s cílem odhalení nových, dosud neznámých útoků či např. vzorků malware. Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci programu Delta je řešen ve spolupráci s Institute for Information Industry z R.O.C. (Tchaj-wan).


peps_logo.jpg CZ.PEPS (Czech Pan European Proxy Services)
Cílem projektu CZ.PEPS je především implementace a provoz národní infrastruktury (tzv. eIDAS node) pro přes-hraniční uznávání elektronické identifikace v Evropě a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (tzv. eIDAS). V průběhu roku 2016 bude CZ.NIC implementovat tzv. eIDAS node. V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou komisí v rámci Nástroje pro propojení Evropy pak bude provoz tohoto uzlu zajištěn až do konce roku 2019, tj. i více než rok po nabytí účinnosti příslušných ustanovení eIDAS.


PROKI.png PROKI (Predikce a Ochrana před Kybernetickými Incidenty)
Cílem projektu podpořeného v rámci bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2015 - 2020 je zejména vybudování systému zaměřeného na analýzu informací o kybernetických incidentech z celé řady zdrojů a vyhodnocení těchto informací Národním bezpečnostním týmem CSIRT.CZ provozovaným sdružením CZ.NIC dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Vybudovaný systém následně umožní sdílení informací o kybernetických nebezpečích mezi klíčovými hráči, především národním a vládním CERT/CSIRT a významnými ISP.


Projekt_CS_Danube.png CS Danube (Cyber Security in Danube Region)
Cílem projektu CS Danube zahájeného v dubnu 2015 je především posílit důvěru a spolupráci mezi bezpečnostními týmy CERT/CSIRT, sdílet jejich know-how a nástroje. Nedílnou součást projektu představuje posílení kapacit v podobě školení zaměřeného na zabezpečení webových stránek. Sdružení CZ.NIC a jím provozovaný tým CSIRT.CZ vystupují v projektu jako koordinátor, na realizaci projektu podpořeného z programu START Strategie EU pro Podunají se dále podílejí také partneři z Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Srbska a Moldavska.


Projekt_ESENS.jpg e-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Projekt e-SENS, který odstartoval v dubnu 2013, je další z projektů zaměřených na elektronickou identifikaci a odstranění překážek na jednotném digitálním trhu. Cílem projektu podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP) je zároveň propojit stávající takzvané rozsáhlé pilotní projekty v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek (eProcurement), elektronického zdravotnictví (eHealth) či elektronické justice a za využití poznatků získaných rovněž v projektu STORK 2.0 navrhnout řešení pro přeshraniční elektronickou identifikaci napříč jednotlivými sektory.
Více informací o projektu e-SENS je možné nalézt na webových stránkách www.esens.eu.


Projekt_Stork.png STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0)
Projekt zahájený v dubnu 2012 se zaměřuje na otázky přeshraničního uznávání nástrojů elektronické identifikace a vybudování tzv. jednotného digitálního trhu, kdy zatímco běžný občanský průkaz je bez problémů uznáván při cestách po celé Evropě (letiště, autopůjčovny atd.), s elektronickou identifikací je to již obtížnější. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu sleduje především možnost využití mojeID a jeho další rozšíření, ať již z hlediska nových uživatelů či služeb. Více informací o projektu podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP) je možné nalézt na webových stránkách www.eid-stork2.eu.


Projekt_GEN6.png GEN6 (Governments ENabled with IPv6)
Cílem projektu zahájeného v lednu 2012 je především podpora veřejné správy při přechodu na novou verzi internetového protokolu - IPv6. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu vede aktivity zaměřené na monitoring a srovnání připravenosti veřejné správy v České republice i Evropě (více např. zde) a působí v oblasti osvěty, kdy mimo jiné uspořádalo v Akademii CZ.NIC bezplatný kurz IPv6 určený pro informatiky státní správy i samosprávy.
Více informací o projektu podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP) je možné nalézt na webových stránkách www.gen6-project.eu.