O ENUM

ENUM je internetová databáze, v níž majitelé telefonních čísel zveřejňují způsob, jak jim ostatní mohou na toto číslo volat přes internet. Jedná se o globální systém, v jehož rámci existuje v každé zemi správce registru čísel s příslušným národním prefixem. Sdružení CZ.NIC spravuje registr ENUM pro čísla v České Republice (čísla s mezinárodním prefixem 420). Samotná registrace domén pak probíhá přes tzv. registrátory. Ti mají přístup do registru a umožňují svým zákazníkům registrovat a spravovat svá telefonní čísla.

Jak ENUM funguje

ENUM je implementace standardu RFC3761, který stanovuje, jakým způsobem k běžnému telefonnímu číslu uložit informaci o službách na internetu. ENUM předepisuje, jakým způsobem budou čísla v podobě E.164 (běžná telefonní čísla) převedena na doménová jména a jakým způsobem budou k těmto doménám uloženy údaje o internetových službách příslušejících danému telefonnímu číslu. To vše pomocí známého a osvědčeného systému DNS (Domain Name system) používaného pro přiřazování IP adres doménovým jménům na internetu.

Nejčastější použití ENUM je pro IP telefonii (VoIP), kdy k telefonnímu číslu v DNS je vložena SIP adresa, kterou lze použít pro sestavení hovoru na dané telefonní číslo přes internet. Princip uložení do DNS je následující:

 1. vezme se telefonní číslo v mezinárodním formátu: +420 234 567 890
 2. číslo se zbaví přebytečných nečíselných znaků a mezer: 420234567890
 3. obrátí se pořadí číslic a mezi číslice se vloží tečky: 0.9.8.7.6.5.4.3.2.0.2.4
 4. připojí se koncová globální doména systému ENUM .e164.arpa: 0.9.8.7.6.5.4.3.2.0.2.4.e164.arpa

Tímto postupem získáme doménové jméno ve formě 0.9.8.7.6.5.4.3.2.0.2.4.e164.arpa. K takto utvořené doméně uložíme do DNS, do speciálního záznamu (NAPTR), SIP adresu formou URI, tj. sip:uzivatel@domena (např. sip:jan.dvorak@firma.cz). Je-li poté proveden dotaz na doménové jméno, příslušný DNS server vrátí odpověď se SIP adresou, jíž pak lze použít pro spojení hovoru pomocí VoIP telefonie.

ENUM je globální systém, který se sdružuje v doméně e164.arpa, přičemž každá země má svoji národní ENUM doménu, ve které jsou registrována všechna čísla v zemi. Tato národní doména je tvořena národní telefonní předvolbou dané země. Například Česká republika má doménu 0.2.4.e164.arpa a obdobné to je i v dalších zemích.

Co je potřeba pro používání ENUM

Jste-li operátor VoIP:

 • Funkční SIP infrastrukturu pro zpracování odchozích i příchozích hovorů přes internet.
 • Ústřednu podporující ENUM.

Jste-li firma:

 • Pobočkovou ústřednu podporující SIP a ENUM.
 • IP telefony, (stolní, IP mobily nebo softwarové telefony) pro účastníky.
 • Veřejná telefonní čísla pro tyto IP telefony.
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu.

Jste-li jednotlivec:

 • IP telefon (stolní, IP mobil nebo softwarový telefon - v počítači) s veřejným telefonním číslem.
 • Telekomunikační operátor podporující ENUM.
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu.