Ceník

Upozornění: Následující ceny jsou velkoobchodní. Cenu registrace domény pro koncové uživatele stanovují jednotliví registrátoři. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník služeb platný od 1. 1. 2019 (PDF)

Ceník služeb pro jména domén druhé úrovně v ccTLD .cz (ceny pro registrátory)
Cena
Roční poplatek za připojení do Centrálního registru 60 000 Kč
Minimální výše zálohy na poplatky za služby pro domény .cz (1) 140 000 Kč
Vedení záznamu o jménu domény v Centrálním registru pro ccTLD .cz na dobu 1 roku 145 Kč
Cena za jeden EPP dotaz (2) 0,10 Kč
Počet nezpoplatněných dotazů na jméno domény (2) 100 ks/měsíčně
Minimální počet nezpoplatněných dotazů bez ohledu na počet jmen domén (2) 25 000 ks
Ceník služeb pro jména domén v .0.2.4.e164.arpa (ceny pro registrátory) Cena
Roční poplatek za připojení do Centrálního registru (3) 1 200 Kč
Minimální výše zálohy na poplatky za služby pro domény ENUM 100 Kč
Správa jednoho záznamu na 1 rok v zóně 0.2.4.e164.arpa (ENUM) 1 Kč
Ceník služeb za užití služby MojeID Cena
Cena za poskytování služby MojeID Uživatelům 0 Kč
Roční poplatek za užívání služby MojeID pro poskytovatele s plným přístupem 1 000 Kč

(1) Registrátor je oprávněn skládat zálohu postupně kdykoliv v průběhu kalendářního roku tak, aby minimální výše zálohy byla uhrazena nejpozději do 31.12 daného kalendářního roku.

(2) Z počtu .cz domén, u kterých je registrátor určeným registrátorem k prvnímu dni kalendářního měsíce v 00:00 hodin, násobeného počtem nezpoplatněných dotazů na doménu se stanoví pro registrátora na daný kalendářní měsíc konkrétní limit nezpoplatněných dotazů.
V případě, že je takto vypočítaný limit nižší než „minimální počet nezpoplatněných dotazů bez ohledu na počet domén“, platí, že konkrétní limit nezpoplatněných dotazů na daný kalendářní měsíc se rovná minimálnímu počtu nepoplatných dotazů bez ohledu na počet domén.
Každý dotaz registrátora, který bude zaslán na EPP rozhraní, je od tohoto limitu odečten. Ve chvíli, kdy v rámci jednoho kalendářního měsíce registrátor tento limit nezpoplatněných dotazů překročí, jsou další dotazy zpoplatňovány.
Do limitu dotazů jsou započítávány všechny EPP dotazy registrátora.
Za jeden EPP dotaz se považuje dotaz na jeden objekt (doménu, kontakt, …). V případě, že EPP dotaz obsahuje dotaz na více objektů centrálního registru (domén, kontaktů, ...), považuje se dotaz na každý jeden objekt pro účely zpoplatnění za jeden samostatný EPP dotaz.

(3) V případě, že tentýž registrátor využívá současně služeb obou registrů, je roční poplatek za připojení účtován pouze jednou, a to ve výši 60 000 Kč.