Registrační systém

Pro správu domén .cz a 0.2.4.e164.arpa (ENUM) je použit registrační systém Distribuovaná Správa Domény - Nová generace (DSDng), který byl vyvinut sdružením CZ.NIC "na zelené louce" v průběhu let 2006 a 2007. Systém DSDng nahradil 1. 10. 2007 starší systém DSD. Další informace naleznete zde.

Síťová infrastruktura

Distribuované řešení registračního systému je nasazeno paralelně ve třech zcela oddělených lokalitách, které mají veškerá síťová propojení zdvojena pomocí dvou nezávislých tras. Dvě lokality mají také vlastní nezávislé připojení jak do dvou uzlů peeringového centra NIX.CZ, tak do zahraničí, třetí lokalita má připojení do peeringového uzlu NIX.SK a do zahraničí. Všechna připojení jsou vždy na IPv4 i IPv6 protokolu.

CZ.NIC infrastruktura

Nepřetržitý provoz DNS je zajišťován pomocí soustavy sekundárních jmenných serverů; pro obě zóny, spravované registrem, jsou mimo dvě uvedené lokality umístěny i na dalších místech v Evropě a ve světě, viz následující schéma.

Důraz je kladen i na platformovou diverzitu řešení. U jmenných serverů se používají různé implementace DNS serverů (KnotDNS, BIND a NSD). Stejně tak i síťová infrastruktura v jednotlivých lokalitách je založena na zařízeních různých výrobců (Cisco, Juniper nebo Intel).

Server

FRED

Registrační systém používá open source software FRED - Free Registry for ENUM and Domains. FRED je dostupný na webových stránkách https://fred.nic.cz pod licencí GNU GPL.