Management tým

Ondřej Filip, výkonný ředitel

Ondřej Filip Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX a. s., kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem sdružení. Vedle výkonu své funkce v CZ.NIC působí v představenstvech sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange) a Euro-IX (European Internet Exchange Association). V minulosti Ondřej působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum, a v organizaci DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jejímuž představenstvu čtyři roky předsedal. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software. Ondřej hovoří plynně anglicky, domluví se také německy.

Martin Peterka, provozní ředitel

Martin Peterka Martin Peterka je zástupcem výkonného ředitele sdružení CZ.NIC. Vystudoval obor Automatizované systémy řízení na strojní fakultě VUT Košice. Poté pracoval na vývoji informačního systému řízení výroby ve společnosti VSŽ Informatika. V letech 1999 – 2003 řídil projekt správy domény CZ ve společnosti KPNQwest Czechia, která pro sdružení CZ.NIC zajišťovala provoz domény CZ. Do sdružení CZ.NIC Martin přišel v roce 2003 a ve své funkci zodpovídá za každodenní bezchybný provoz registru doménových jmen CZ, dohlíží na práci operátorů zákaznické podpory a pomáhá řešit závažné problémy držitelů domén. Martin je kontaktní osobou sdružení pro registrátory domén a podílí se na dalším vývoji registračního systému. V neposlední řadě je také vedoucím bezpečnostních týmů CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ. Martin se ve volném čase věnuje cyklistice, lyžování a vaření, mluví plynně anglicky.

Zdeněk Brůna, technický ředitel

Zdeněk Brůna V letech 1994 až 2000 vystudoval obor Ekonomika a řízení v elektrotechnice a energetice na ČVUT FEL. Už při studiích začal pracovat pro společnost ICZ, kde do roku 2003 působil jako projektový manažer v oddělení outsourcingových služeb. Další jeho kariérní zastávkou byla práce pro společnost ACTIVE 24, v níž Zdeněk zastával nejdříve pozici vedoucího serverhousingové divize a manažera pro klíčové zákazníky, od listopadu 2005 zde potom pracoval jako technický ředitel. V průběhu let Zdeněk aktivně působil ve sdruženích CZ.NIC a NIX.CZ. V komoře registrátorů zastupoval společnost ACTIVE 24, přičemž od konce roku 2008 do prosince 2015 působil v kolegiu CZ.NIC. Od června 2011 do konce roku 2015 pracoval také v dozorčí radě peeringového uzlu NIX.CZ. Ve sdružení CZ.NIC pracuje Zděnek od 1. ledna 2016 jako technický ředitel a je odpovědný zejména za provoz a rozvoj registru doménových jmen a mojeID. Když Zdeněk nepracuje, věnuje se své rodině, cyklistice, pořádání orientačních závodů nebo chalupaření. Zdeněk mluví anglicky, domluví se také německy.

Bedřich Košata, vedoucí výzkumného týmu (Laboratoře CZ.NIC)

Bedřich Košata Bedřich Košata je jako vedoucí Laboratoří CZ.NIC odpovědný za tým, který se zabývá zejména vývojem a výzkumem v oblasti internetových technologií a bezpečnosti, ale také dalšími obecně prospěšnými projekty, např. v oblasti vzdělávání. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal i titul PhD. Po návratu z ročního postdoktorálního pobytu v Německu se pak na VŠCHT stal zakládajícím členem Laboratoře informatiky a chemie. Tam působil mezi roky 2004 a 2010 na pozici vyučujícího v rámci stejnojmenného oboru, který kombinoval výuku chemie s programováním a informatikou obecně. Ve sdružení CZ.NIC pracuje od roku 2009, kdy začínal jako programátor a mezi roky 2013 a 2015 zastával roli vedoucího projektu Turris. Od roku 2016 je Bedřich Košata jedním z vedoucích CENTR R&D working group. Ve volném čase se věnuje aikidó, zajímá se o přírodní vědy a rád vaří. Bedřich hovoří plynně anglicky a domluví se i německy.

Jaromír Talíř, technický partner

Jaromír Talíř Jaromír Talíř má na starosti především architekturu a další technické parametry systému správy domén a autentizační služby mojeID. Již při studiu informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze začal Jaromír Talíř pracovat jako programátor v telekomunikační společnosti IPEX, a. s. na vývoji interního informačního systému. Na této pozici strávil osm let. Do sdružení CZ.NIC přišel v roce 2006. Na podzim roku 2016 byl jmenován jedním z vedoucích CENTR Technical Working Group. Mezi Jaromírovy koníčky patří sport (fotbal, volejbal), společenský tanec a zajímá se také o historii. Mluví plynně anglicky.

Ondřej Surý, technický partner

Ondřej Surý Ondřej Surý pracuje ve sdružení CZ.NIC jako Technický partner (Fellow) a věnuje se především projektům spojeným s DNS jako je například Knot DNS. Kromě studia informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze dokončil studium psychologie a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zkušenosti ze světa internetových domén nasbíral během práce ve společnosti ACTIVE 24 (dříve Globe Internet), kde působil do roku 2005. V rámci své práce pro sdružení CZ.NIC také působí v mezinárodních organizacích ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), jako jeden ze sedmi "důvěryhodných zástupců internetové komunity" (Recovery Key Share Holders), člen panelu The Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP) a členem výboru RSSAC (Root Server System Advisory Commitee). V listopadu 2010 byl zvolen mezi 13 arbitrů organizace RIPE NCC, kde dohlíží na řešení sporů členů této organizace. V říjnu 2016 byl Ondřej jmenován do představenstva organizace DNS-OARC. V minulosti také spolupředsedal pracovní skupině DANE v organizaci IETF. Ve svém volném čase se Ondřej věnuje rodině, balíčkování pro Debian, programování open-source software a dobrovolnictví. Ondřej mluví plynně anglicky.

Ondřej Písek, marketingový ředitel

Ondřej Písek Ondřej Písek je odpovědný za marketingové aktivity sdružení. Zároveň odpovídá za navazování spolupráce s novými partnery a rozvoj vztahů s těmi stávajícími. Již v průběhu studia ekonomiky a managementu na Škoda Auto Vysoké škole řídil obchod a marketing v polygrafické firmě, kde úspěšně odstartoval on-line prodej do segmentu veřejné správy. Na této pozici strávil šest let. Do sdružení CZ.NIC přišel v roce 2010 v souvislosti se spuštěním služby mojeID, kdy se zasadil o její rozšíření mezi řadu předních poskytovatelů internetových služeb. Ve svém volném čase rád cestuje, věnuje se kultuře a skládání hudby, ale také nejnovějším trendům v oblasti ecommerce a on-line marketingu. Ondřej se domluví anglicky a také německy.

Vilém Sládek, PR manažer

Vilém Sládek Vilém Sládek má jako PR manažer sdružení na starosti interní a externí komunikace CZ.NIC, eventové aktivity a vzdělávací centrum Akademii CZ.NIC. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací. Během studií spolupracoval několik let s regionální redakci Mladé fronty DNES a podílel se na organizování řady kulturních a neziskových akcí (Miss Academia, Literární květen, Květinový den atd.). Po absolvování univerzity pracoval v nakladatelství Albatros a v PR odděleních agentur EURO RSCG Prague (nyní Havas Worldwide Prague) a Publicis Prague. Do sdružení CZ.NIC nastoupil v roce 2007. Vilém je velkým fanouškem literatury a běhu. Aktivně ovládá angličtinu a pasivně maďarštinu.