Management tým

Ondřej Filip, výkonný ředitel

Ondřej Filip Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX a. s., kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem sdružení. Vedle výkonu své funkce v CZ.NIC působí jako předseda představenstva ve sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), člen vedení mezinárodního sdružení RIPE NCC a jako člen představenstva Euro-IX (European Internet Exchange Association). V minulosti Ondřej působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Organizace ICANN v roce 2022 jmenovala Ondřeje Filipa "strážcem klíče od Internetu", je tedy jedním ze 14 důvěryhodných zástupců mezinárodní internetové komunity, kteří dohlíží na proces podepisování záznamů kořenové zóny. Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum, a v organizaci DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jejímuž představenstvu čtyři roky předsedal. Ondřej Filip je od roku 2019 členem Síně slávy Cybersecurity, v níž jsou zastoupené osobnosti, které zásadním způsobem nebo dlouhodobým pozitivním přínosem ovlivnili kyberbezpečnost v České republice. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software. Ondřej hovoří plynně anglicky, domluví se také německy a rusky.

Martin Peterka, provozní ředitel

Martin Peterka Martin Peterka je zástupcem výkonného ředitele sdružení CZ.NIC. Vystudoval obor Automatizované systémy řízení na strojní fakultě VUT Košice. Poté pracoval na vývoji informačního systému řízení výroby ve společnosti VSŽ Informatika. V letech 1999 – 2003 řídil projekt správy domény CZ ve společnosti KPNQwest Czechia, která pro sdružení CZ.NIC zajišťovala provoz domény CZ. Do sdružení CZ.NIC Martin přišel v roce 2003 a ve své funkci zodpovídá za každodenní bezchybný provoz registru doménových jmen CZ, dohlíží na práci operátorů zákaznické podpory a pomáhá řešit závažné problémy držitelů domén. Martin je kontaktní osobou sdružení pro registrátory domén a podílí se na dalším vývoji registračního systému. V neposlední řadě je také vedoucím bezpečnostních týmů CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ. Martin se ve volném čase věnuje cyklistice, lyžování a vaření, mluví plynně anglicky.

Tomáš Fuňka, finanční ředitel

Tomáš Fuňka Tomáš Fuňka vystudoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Po dokončení studia působil nejdříve v bankovním sektoru, kde se zabýval finančním plánováním a řízením rizik. V roce 2006 se přesunul do developerské skupiny Crestyl, kde vedl nejdříve útvar controllingu, později byl zodpovědný také za financování projektů. Od roku 2015 řídil projekty v mezinárodním sdružení CEE Bankwatch Network. Do sdružení CZ.NIC nastoupil Tomáš v roce 2019. Jako finanční ředitel má na starosti plánování, řízení a koordinaci chodu finančního systému sdružení včetně dohlížení na efektivnost jeho hospodaření. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu. Tomáš ovládá aktivně angličtinu a pasivně němčinu.

Zdeněk Brůna, technický ředitel

Zdeněk Brůna V letech 1994 až 2000 vystudoval obor Ekonomika a řízení v elektrotechnice a energetice na ČVUT FEL. Už při studiích začal pracovat pro společnost ICZ, kde do roku 2003 působil jako projektový manažer v oddělení outsourcingových služeb. Další jeho kariérní zastávkou byla práce pro společnost ACTIVE 24, v níž Zdeněk zastával nejdříve pozici vedoucího serverhousingové divize a manažera pro klíčové zákazníky, od listopadu 2005 zde potom pracoval jako technický ředitel. V průběhu let Zdeněk aktivně působil ve sdruženích CZ.NIC a NIX.CZ. V komoře registrátorů zastupoval společnost ACTIVE 24, přičemž od konce roku 2008 do prosince 2015 působil v kolegiu CZ.NIC. Od června 2011 do konce roku 2015 pracoval také v dozorčí radě peeringového uzlu NIX.CZ. Ve sdružení CZ.NIC pracuje Zděnek od 1. ledna 2016 jako technický ředitel a je odpovědný zejména za provoz a rozvoj registru doménových jmen a MojeID. Když Zdeněk nepracuje, věnuje se své rodině, cyklistice, pořádání orientačních závodů nebo chalupaření. Zdeněk mluví anglicky, domluví se také německy.

Tomáš Hála, ředitel IT

Tomáš Hála Tomáš Hála je zodpovědný za týmy administrátorů, které se starají o rozvoj a provoz veškeré serverové a síťové infrastruktury CZ.NIC. Vystudoval výpočetní techniku na elektrotechnické fakultě ČVUT a následně působil 15 let ve společnosti ACTIVE 24, kde začal nejprve jako Linux engineer a následně vedl jeden a později dva administrátorské týmy a staral se o rozvoj, provoz a bezpečnost infrastruktury i služeb. V rámci svého působení založil první komerční CSIRT tým v České republice a společnost přivedl jako zakládajícího člena do projektu FENIX. Poslední dva roky měl na starost kybernetickou bezpečnost služeb pro celý CEE region v rámci rozrůstající se hostingové skupiny, jejíž byla společnost součástí, a také design a implementaci DNS anycast infrastruktury pro celou hostingovou skupinu pro provoz cca 2M domén. Společnost aktivně zastupoval ve sdruženích NIX.CZ i komoře registrátorů CZ.NIC, kde působil také v kolegiu. Hovoří plynně anglicky a v hlavě mu zůstalo i něco málo z němčiny a španělštiny. Ve volném čase se věnuje početné rodině, příležitostně sportuje a cestuje.

Josef Chomyn, vedoucí výzkumného týmu (Laboratoře CZ.NIC)

Josef Chomyn Josef Chomyn je jako vedoucí Laboratoří CZ.NIC odpovědný za tým, který se zabývá vývojem a výzkumem v oblasti internetových technologií a bezpečnosti, ale také dalšími obecně prospěšnými projekty, například v oblasti vzdělávání. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval informatiku se zaměřením na sítě a operační systémy. Pracoval na technických a manažerských pozicích u poskytovatelů internetu a v telekomunikačních firmách. Řadu let působil ve vedení českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ, nejdříve jako člen představenstva, později jako jeho předseda. V letech 2017-2022 zastával funkci člena Rady Českého telekomunikačního úřadu. Volný čas tráví na lezeckých stěnách, tomuto koníčku se věnuje i jako certifikovaný instruktor a trenér. Mezi jeho záliby patří hory, cestování, geocaching a vaření. Josef hovoří plynně anglicky.

Michal Hrušecký, vedoucí oddělení vývoje hardware

Michal Hrušecký Michal Hrušecký vystudoval Informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia začal pracovat ve společnosti SUSE Linux s. r. o., kde se záhy stal členem komunitního týmu. V roce 2012 stál u zrodu aktuálně největší české konference věnované open-source – LinuxDays. V roce 2015 byl na dva roky zvolen členem openSUSE boardu. Do sdružení CZ.NIC nastoupil Michal v roce 2016, aby se staral o distribuci Turris OS pro routery Turris. Od roku 2019 zde vede oddělení zabývající se vývojem hardware, tedy především projekt Turris. Mezi Michalovy zájmy patří open-source, single board computers a cestování. Svůj volný čas ale v současnosti nejraději tráví s rodinou. Michal mluví plynně anglicky.

Ondřej Písek, marketingový ředitel

Ondřej Písek Ondřej Písek je odpovědný za marketingovou komunikaci sdružení a také za obchodní aktivity související s routery Turris nebo službou MojeID. Na starosti má také knižní edici a produkci televizních a online pořadů určených ke vzdělávání široké veřejnosti. Vystudoval fakultu ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní v Praze, obor Marketingová komunikace, a dále program Podniková ekonomika (MBA) na Vysoké škole ekonomie a managementu rovněž v Praze. Již v průběhu studia v letech 2004 až 2010 řídil obchod a marketing polygrafické firmy zaměřující se na dodávky zboží a služeb do institucí veřejné správy. Pro sdružení CZ.NIC začal pracovat v roce 2010, kde nejprve působil jako konzultant služby MojeID s cílem jejího rozšíření mezi přední poskytovatele internetových služeb v ČR. Ve svém volném čase nejraději cestuje, jezdí na kole nebo si čas od času zahraje na kytaru. Ondřej hovoří anglicky a ovládá také základy němčiny.

Kateřina Chmelová, obchodní ředitelka

Kateřina Chmelová Kateřina Chmelová vystudovala několik škol, jako jsou například SOŠ OOM v Brně, SOŠ TEGA Blansko či Sprach Institut v německém Heidelbergu. Svou kariéru zahájila ve společnosti AAA Auto v Praze, kde získala praxi z přímého prodeje a zákaznického servisu. Dále působila na vysokých manažerských pozicích, například ve společnostech Liebherr, Einhell v Bavorsku a Dell Technologies v Bratislavě. Ve společnosti Dell se úspěšně zúčastnila mezinárodních vzdělávacích programů DELL Sales Talent Academy či ISG Academy 2. Za svoji práci obdržela v letech 2022 a 2023 Bravo Award a Cheers Award. Ve svém volném čase se věnuje hlavně dceři, cvičení jógy, lyžování a procházkám. Hovoří plynně německy a domluví se i anglicky.

Vilém Sládek, PR manažer

Vilém Sládek Vilém Sládek má jako PR manažer sdružení na starosti interní a externí komunikace CZ.NIC, eventové aktivity a vzdělávací centrum Akademii CZ.NIC. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací. Během studií spolupracoval několik let s regionální redakci Mladé fronty DNES a podílel se na organizování řady kulturních a neziskových akcí (Miss Academia, Literární květen, Květinový den atd.). Po absolvování univerzity pracoval v nakladatelství Albatros a v PR odděleních agentur EURO RSCG Prague (nyní Havas Worldwide Prague) a Publicis Prague. Do sdružení CZ.NIC nastoupil v roce 2007. Vilém je velkým fanouškem literatury, běhu a softballu. Aktivně ovládá angličtinu a pasivně maďarštinu.

Jaromír Talíř, technický partner

Jaromír Talíř Jaromír Talíř má na starosti především architekturu a další technické parametry systému správy domén a autentizační služby MojeID. Již při studiu informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze začal Jaromír Talíř pracovat jako programátor v telekomunikační společnosti IPEX, a. s. na vývoji interního informačního systému. Na této pozici strávil osm let. Do sdružení CZ.NIC přišel v roce 2006. Na podzim roku 2016 byl jmenován jedním z vedoucích CENTR Technical Working Group. Mezi Jaromírovy koníčky patří sport (fotbal, volejbal), společenský tanec a zajímá se také o historii. Mluví plynně anglicky.

Jaromír Novák, partner pro vztahy s veřejnou správou

Jaromír Novák Jaromír Novák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky České republiky (odbor elektronických komunikací), ze kterého po jeho zrušení přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Zde zastával pozici ředitele odboru elektronických komunikací a poté ředitele sekce digitální ekonomiky. Na podzim roku 2012 byl Vládou České republiky jmenován členem Rady ČTÚ, kterým byl až do května následujícího roku, kdy se stal předsedou Rady ČTÚ. Na funkci předsedy a člena Rady ČTÚ rezignoval Jaromír Novák v lednu 2020. Do sdružení CZ.NIC nastoupil Jaromír v roce 2020 a mezi jeho hlavní povinnosti patří sledování změn v legislativě, které se sdružení týkají, komunikace s orgány státní správy, samosprávy a Evropské unie a vyhledávání dalších možností spolupráce s institucemi z veřejného sektoru. Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie.