Projekt certifikace registrátorů

Sdružení CZ.NIC navrhlo a realizuje projekt certifikace registrátorů .CZ domén se dvěma cíli:

 • poskytnout potenciálnímu zájemci o registraci domény .cz informaci o úrovni služeb nabízených jednotlivými registrátory,

 • a pomoci registrátorům navrhovat jejich systémy tak, aby byly pro koncové zákazníky co nejpříjemnější.

Celý projekt je zaměřený na koncové zákazníky, nehodnotí tedy služby velkoobchodního typu.

Samotný proces certifikace je dobrovolný – registrátor se do něj může přihlásit kdykoliv a po vyhodnocení je mu s platností na jeden rok vystaven certifikát „Registrátor certifikovaný pro maloobchod“ s přidělením příslušného počtu hvězdiček a příslušná značka (logo).

Značka „Registrátor certifikovaný pro maloobchod“ se nedílně skládá z loga, taglinu „Registrátor certifikovaný pro maloobchod“ a počtu hvězdiček z hodnocení. Registrátor, který získá oprávnění značku používat, ji bude moci využít ve své marketingové a PR komunikaci.

Výsledky vyhodnocení jsou veřejně dostupné v příslušném protokolu v Seznamu registrátorů.

Každý registrátor má možnost vyžádat si jedenkrát přehodnocení i v průběhu této roční lhůty (např. z důvodu upgradu registračního systému či změn v nabídce služeb apod.)

Jak se hodnotí

Vzhledem ke kritériím, která jsou velmi důležitá a při jejichž nesplnění by registrátor neměl dostat žádnou hvězdičku, jsou stanoveny vstupní podmínky k certifikaci. Při nesplnění kterékoliv z těchto podmínek nemá registrátor možnost postoupit do hodnocení.

Vstupní podmínky pro hodnocení:

 • možnost objednat doménu online

 • hlavní jazyk ČJ nebo AJ

 • souhlas s pravidly registrace doménových jmen a souhlas se smlouvou o registraci a správě doménových jmen během registrace

 • nabídka technické podpory

Při dalším hodnocení je testován registrační systém příslušného registrátora. Tím se rozumí:
- funkcionalita webové aplikace pro registraci domén (případně jiné metody registrace)
- služby spojené s registrací domén
- nápověda a podpora zákazníkům

Sdružení CZ.NIC se pro samotné provádění certifikací rozhodlo využít služeb a zkušeností sdružení APEK (Asociace pro elektronickou komerci), které jednotlivá hodnocení registrátorů provádí.

Kritéria hodnocení jsou rozdělena do sekcí, které budou zohledněny v celkovém hodnocení:

 • Registrace domén .cz (váha 45 %)

 • Nápověda a dokumenty (váha 25 %)

 • Technická funkčnost (váha 20 %)

 • Doplňkové služby (váha 10 %)

Na základě počtu dosažených bodů je udělen příslušný počet hvězdiček, a to následujícím způsobem:

méně než 50 % možného bodového výsledku = žádná hvězdička
50 – 60 % = 1 hvězdička
60 – 70 % = 2 hvězdičky
70 – 80 % = 3 hvězdičky
80 – 90 % = 4 hvězdičky
90 – 100 % = 5 hvězdiček

Výsledek větší než 1 hvězdička bude znamenat, že registrátor dostane titul „Registrátor certifikovaný pro maloobchod“ a bude mít právo používat tuto značku s uvedením počtu hvězdiček po dobu jednoho roku, resp. do provedení dalšího hodnocení na vyžádání.

Kritéria jsou považována za splněná i v případě, že konkrétní funkcionalitu registrátor nabízí pouze omezené skupině zákazníků a/nebo jako zpoplatněnou službu. Tato skutečnost však musí být zřejmá z informací na webu registrátora.

Průběh hodnocení

Samotné hodnocení probíhá ve dvou kolech. Proběhne první hodnocení dle metodiky testů a registrátor je s jeho výsledkem seznámen. Tento výsledek může registrátor připomínkovat a ve druhém kole vyhodnocování se poté sledují připomínkovaná kriteria.

Konečný výsledek je předán registrátorovi a v seznamu registrátorů je zveřejněna u příslušného registrátora získaná značka a odkaz na soubor s podrobným vyhodnocením jednotlivých kritérií.

Registrátoři jsou v seznamu řazeni primárně podle počtu obdržených hvězdiček.

Podmínky pro získání dalších ikon v seznamu registrátorů

ikona "DNSSEC"

 • stránka registrátora, na kterou vede odkaz ze seznamu registrátorů je zabezpečena DNSSECem
 • registrátor nabízí zákazníkům DNSSEC na svých stránkách (nemusí být zadarmo nebo pro všechny, stačí v konkrétním programu)
 • registrátor má minimálně 50 domén, u kterých je určeným registrátorem, zabezpečených (mají přiřazený keyset)

ikona "MojeID"

 • registrátor umožňuje použití služby MojeID pro své zákazníky pro :
 • registrace nových zákazníků,
 • přihlašování zákazníků do systému registrátora
 • autorizaci změn pro validované kontakty

ikona "IPv6"

 • stránka registrátora, na kterou vede odkaz ze seznamu registrátorů je dostupná s IPv6 only sítí včetně DNS resolvingu
 • registrátor umožňuje zákazníkům přiřadit IPv6 adresu do GLUE záznamu a má alespoň dva takové záznamy v registru