Aktuálně administrativně vyřazené domény

Seznam obsahuje všechny domény, které jsou aktuálně administrativně vyřazeny ze zóny .cz, nejedná se tedy o historickou statistiku. Většina z domén, uvedených aktuálně v seznamu, je (v závislost na důvodu vyřazení) následně buďto zrušena, nebo opětovně zařazena do zóny a v seznamu již není nadále uváděna.

K vyřazení domény ze zóny .cz sahá sdružení v následujících případech :

 • Na základě neúspěšné kontroly správnosti údajů u držitele domény, resp. neúspěšné žádosti o poskytnutí zástupce držitele v zemi Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) dle článků 12.5. a 12.6. Pravidel registrace Vyřazení z tohoto důvodu je nejčastějším případem a dochází k němu ve chvíli, kdy držitel domény nereaguje na výzvy sdružení k doplnění, opravě resp. poskytnutí relevantních a pravdivých údajů. Poté co držitel na tyto výzvy opakovaně nereaguje, je doména (jako poslední krok před zrušením) na minimálně 30 dní vyřazena ze zóny a následně zrušena.
 • Na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
  Jde zejména o rozhodnutí Policie ČR dle právních předpisů.
 • Rozhodnutí soudu/RS
  Jde o rozhodnutí vydaná obecnými soudy, konkrétně předběžná opatření, resp. Rozhodčím soudem (ve věci sporů o doménová jména).
 • Dle článku 17 Pravidel registrace
  Rozhodnutí vydaná přímo sdružením v případech, kdy jde z pohledu CZ.NIC o porušení národní nebo mezinárodní počítačové bezpečnosti. Kromě aktuálně diskutovaných dezinformačních webů jde typicky o doménová jména, sloužící k phishingovým útokům, doménová jména spojená s provozem botnetů apod. Tato doménová jména jsou vyřazena vždy na 1 měsíc, poté je nutnost jejich vyřazení opětovně posouzena a domény jsou buďto opět zprovozněny, nebo vyřazeny na další měsíc.
 • Rozhodnutí jiného OVM
  Jde o rozhodnutí vydaná jinými orgány veřejné moci - např. Celní správou.

Podrobné informace o pravidlech a postupech sdružení najde na stránce pravidla a postupy