Průzkum prokázal nezájem o domény s diakritikou

11.01.2006 23:44

Kompletní závěrečná zpráva z výzkumu (1510.9 kB)

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., které zajišťuje registraci internetových doménových jmen druhé úrovně pod doménou .cz, provedlo mezi držiteli domén průzkum zájmu o domény s diakritikou. Na základě výsledků průzkumu bylo rozhodnuto o tom, že se háčky a čárky do českým domén zatím zavádět nebudou.

Průzkum na zjištění zájmu o zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky mezi organizacemi aktivně působícími v České republice zadalo představenstvo agentuře Markent, s. r. o. Z celkového počtu 432 oslovených poskytlo 313 kompetentních zástupců své názory, z nichž mimo jiné vyplynulo, že 76 % organizací nemá o zavedení diakritiky do doménových jmen zájem.

Zavedení diakritiky do doménových jmen umožňuje koncept Internationalized Domain Names (IDN), který je v současné době implementován v národních doménách několika evropských zemí, mezi něž patří Polsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Maďarsko a další. Sdružení CZ.NIC se přípravám na zavedení IDN věnuje již řadu měsíců, na základě negativního výsledku průzkumu se však rozhodlo tyto práce pozastavit.

„Zavedení háčků a čárek do doménových jmen je zásadní krok. Nechceme ho dělat bez konsensu s držiteli domén, kterých se dotkne nejvíce. Zachování současného stavu nám dává možnost iniciovat podrobnější diskusi o tom, jakým způsobem by měla být diakritika do domén zavedena,“ říká Tomáš Maršálek, předseda představenstva CZ.NIC.

CZ.NIC bude zájem o zavedení diakritiky v doméně .cz, stejně jako aktivity v okolních zemích a dalších státech EU, nadále sledovat. V případě změny současné situace je připraveno práce na projektu IDN obnovit.