V představenstvu mezinárodní organizace DNS-OARC střídá Ondřeje Filipa Ondřej Surý

18.10.2016 8:00

Centrum operací, analýz a výzkumu systému doménových jmen DNS-OARC zvolilo v sobotu 15. října do svého představenstva Ondřeje Surého, technického partnera sdružení CZ.NIC. Ondřej Surý tak symbolicky přebírá štafetu od výkonného ředitele správce české národní domény Ondřeje Filipa, který působil v řídícím orgánu organizace DNS-OARC od roku 2010, přičemž od roku 2012 byl jejím předsedou. Ondřej Filip již letos nemohl být do představenstva DNS-OARC zvolen, jelikož funkční období členů vedení je maximálně šest let. Nezisková organizace DNS-OARC sdružuje klíčové společnosti z oblasti výzkumu, vývoje a implementace internetových technologií. Současně působí jako platforma pro výměnu informací a koordinaci postupů proti bezpečnostním hrozbám. Funkce všech členů představenstva jsou čestné a nejsou placené.

„Svého zvolení do čela tak významné internetové organizace si velice vážím. Těší mě, že budu moci navázat na práci kolegy Ondřeje Filipa, který se na řízení organizace DNS-OARC podílel celých šest let. Při své práci v představenstvu využiji mnohaleté zkušenosti z projektů spojených s DNS, jimž se intenzivně věnuji prakticky od začátku své kariéry,“ uvedl Ondřej Surý, technický partner sdružení CZ.NIC.

Sdružení DNS-OARC vzniklo v roce 2008 s cílem umožňovat výměnu názorů a zkušeností mezi významnými provozovateli systému DNS, poskytovateli připojení k Internetu, správci domén nejvyšší úrovně, správci kořenových serverů, bezpečnostními experty, registrátory, vývojáři či výzkumníky. Sdružení mimo jiné vypracovává analýzy a statistiky, pořádá vzdělávací akce a poskytuje služby a nástroje pro řešení technologických problémů a omezování bezpečnostních rizik. Mezi jeho členy patří mimo jiné také Google, Microsoft, Comcast, Cisco, VeriSign nebo ICANN.