ICANN jmenoval českého zástupce do prestižního bezpečnostního výboru

29.08.2012 6:00

Praha, 29. srpna 2012 - Představenstvo mezinárodní organizace pro správu internetu ICANN jmenovalo do svého klíčového poradního orgánu Ondřeje Filipa, výkonného ředitele sdružení CZ.NIC spravujícího českou národní doménu. Během tříletého mandátu v neplacené funkci člena Poradního výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC) se Ondřej Filip bude věnovat konkrétním úkolům v oblastech spolehlivosti a integrity kořenového systému jmen, analýzy bezpečnostních rizik pro internet nebo registrace doménových jmen. Ondřej Filip je prvním Čechem, který v rámci ICANN zastává takto významnou a prestižní pozici.

Poradní výbor pro bezpečnost a stabilitu je významným orgánem ICANN podílejícím se na nejdůležitějších rozhodnutích představenstva. Jako jeden z nejaktivnějších výborů celé organizace vydává řadu doporučení k bezpečnostním otázkám. Jeho členové nejsou vybírání podle geografického nebo národnostního klíče, nýbrž podle svých odborných znalostí a schopností.

SSAC v minulosti prošel například současný předseda představenstva ICANN Steve Crocker, jeden z „otců zakladatelů“ Internetu. Ondřej Filip, který má zkušenosti s prací pro ICANN z několikaletého působení v radě ccNSO (Country Code Names Supporting Organization), byl vybrán v náročném tříkolovém řízení; v posledním kole byl schválen přímo představenstvem celosvětového správce sítě Internet.

„Výbor pro bezpečnost a stabilitu představuje v rámci rozhodovacích procesů ICANN významný článek a toto jmenování je pro mne velkou poctou i závazkem. V rámci jednotlivých pracovních skupin se budu podílet na řešení mnoha problémů spojených se zajištěním stability Internetu a eliminací bezpečnostních rizik,“ řekl ke svému jmenování Ondřej Filip.

O bezpečnostním výboru SSAC

Poradní výbor pro bezpečnost a stabilitu radí komunitě ICANN a správní radě v otázkách bezpečnosti a integrity systémů pro přidělování jmen a adres na internetu. Jeho působnost zahrnuje provozní záležitosti (např. otázky týkající se správného a spolehlivého fungování kořenového systému jmen), administrativní záležitosti (např. otázky týkající se přidělování adres a čísel na internetu) a záležitosti spojené s registrací (např. otázky spojené s registrem a registračními službami jako je WHOIS). SSAC průběžně vyhodnocuje hrozby a provádí analýzu rizik u služeb pro přidělování internetových jmen a adres, aby mohl určit hlavní faktory ohrožující stabilitu a bezpečnost. Následně poskytuje komunitě ICANN příslušná doporučení. Více informací je k dispozici na internetové stránce ICANN.

O organizaci ICANN

Posláním organizace ICANN je chránit stabilní, bezpečný a jednotný internet na celém světě. Chcete-li někoho kontaktovat prostřednictvím internetu, musíte do počítače zadat jeho adresu - jméno nebo číslo. Adresa musí být unikátní, aby se počítače byly schopny vzájemně najít. ICANN má na starosti koordinaci těchto jedinečných identifikátorů po celém světě. Bez této koordinace bychom neměli jeden globální internet. Organizace ICANN byla založena v roce 1998. Jedná se o neziskovou veřejnou organizaci. Její členové pocházející ze všech koutů světa a jejich cílem je bezpečný, stabilní a interoperabilní internet. Organizace podporuje hospodářskou soutěž a rozvíjí zásady používání unikátních identifikátorů na internetu. ICANN nekontroluje obsah internetu. Neumí zastavit spam a nezabývá se přístupem na internet. Avšak díky své koordinační úloze v rámci systému přidělování internetových jmen hraje důležitou roli při expanzi a vývoji internetu. Více informací naleznete na www.icann.org.