Peering

Sdružení CZ.NIC je provozovatelem autonomního systému AS25192. V rámci tohoto systému spravuje zejména DNS servery a registrační systém pro domény .CZ a .0.2.4.e164.arpa. AS25192 je zároveň tranzitní AS pro anycastové instance kořenových serverů F a L a DNS serveru chilské národní domény .CL. Tento dokument platný od 1. října 2010 popisuje podmínky, na jejichž základě je CZ.NIC připraven poskytnout propojení s partnerem, který o něj požádá.

Parametry propojení

Propojení je realizováno prostřednictvím protokolu BGP a to jak přes IPv4 tak přes IPv6. Ze strany CZ.NIC je spojení přes BGP vždy aktivní, jakékoliv odstávky jsou s dopředu oznamovány zprávou do příslušných mailing listů.

 • AS-makro AS25192 obsahuje routovací politiku
 • PeeringDB obsahuje detailnější parametry propojení
 • Místy propojení jsou DECIX, NIX a VIX
 • Kontaktní adresa pro vznik propojení a změny je peering@nic.cz
 • Kontaktními údaji pro problémy s operativou (NOC) jsou mailová adresa noc@nic.cz a/nebo telefonní číslo +420 222 745 111
 • CZ.NIC preferuje propojení přes route servery tam, kde je to možné; přímé propojení poskytuje sdružení jen v odůvodněných případech
 • CZ.NIC preferuje zabezpečení MD5 heslem

Podmínky:

Partner musí:

 • mít v IRR zaevidovanou routovací politiku, zavazuje se, že bude směrovat pouze provoz odpovídající těmto pravidlům; jakékoliv změny v provozu bude partner oznamovat v příslušných mailing listech
 • mít v IRR vždy aktuální kontaktní údaje, přičemž kontakt na NOC musí být k dispozici v režimu 7x24
 • akceptovat všechny obdržené prefixy podle dohodnuté routovací politiky
 • dodržovat podmínky příslušného propojovacího uzlu
 • udržovat BGP spojení aktivní a jakékoliv odstávky oznamovat do příslušných mailing listů.
 • v případě výpadku spojení na své straně co nejrychleji odstranit příčinu

Partner nesmí:

 • dále propagovat obdržené prefixy bez předchozího souhlasu CZ.NIC
 • neodůvodněně rozdělovat obdržené prefixy

Stanovené podmínky platí jak pro propojení přes route servery tak pro přímé propojení. V případě opakovaného porušení některého z uvedených pravidel si CZ.NIC vyhrazuje právo propojení ukončit.