V Praze se setkají hlavní inženýři internetu

28.03.2011 9:00

Praha 28. března 2011 – V Praze dnes startuje významný pětidenní summit mezinárodní odborné komunity IETF (Internet Engereering Task Force), která je odpovědná za tvorbu specifikací nutných k udržení rozvoje a stability globální internetové sítě. Jednotlivé pracovní skupiny čítající okolo 1 300 techniků z celého světa se v Praze setkají s cílem diskutovat nad projekty týkající se především bezpečnosti, směrování a internetových aplikací. Hostitelem jubilejního 80. setkání IETF je sdružení CZ.NIC, které spravuje českou národní doménu .CZ. Jedné z pracovních skupin IETF spolupředsedá také Ondřej Surý, vedoucí Laboratoří CZ.NIC.

„Pro CZ.NIC a celou českou internetovou komunitu je spolupráce na organizaci takovéhoto setkání významnou událostí. Já osobně se nejvíce těším na společnou panelovou diskusi s Geoffem Hustonem, renomovaným odborníkem v oblasti problematiky ubývání IPv4 adres a přechodu na protokol IPv6,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Klíčovým prvkem ve fungování IETF je institut pracovních skupin. Cílem těchto skupin je vždy přinést k určité problematice podrobnou dokumentaci a souhrn doporučení, a to s ohledem na pozitivní přínos pro internetovou komunitu na celosvětové úrovni. Ondřej Surý je jedním z předsedů pracovní skupiny Dane WG, která se věnuje možnostem ukládání a validaci certifikátů v DNS.

„Pokud se nám podaří dosáhnout plánovaného výsledku, kterému se naše pracovní skupina věnuje, mohlo by to zásadním způsobem změnit způsob práce s certifikáty v internetových službách. Například pro certifikáty webových stránek by už nebylo nutné chodit za certifikačními autoritami, ale každý by si mohl takový certifikát vytvořit sám a uložit si ho do vlastního DNS zabezpečeného DNSSEC. Díky tomu by došlo k úspoře finančních prostředků i času,“ doplnil Ondřej Surý, vedoucí Laboratoří CZ.NIC.

Podrobnější informace k jubilejnímu 80. IETF meetingu zájemci naleznou na webu http://www.ietf.org/meeting/80/. Na organizaci setkání se z tuzemských společností kromě CZ.NIC sponzorsky podílí také Dial Telecom, který je dodavatelem konektivity.

O IETF a jeho setkáních

Internet Engineering Task Force (IETF) je vedoucí orgán pro technickou standardiaci. Sdružuje početnou otevřenou komunitu internetových designerů, provozovatelů, prodejců a výzkumných pracovníků zabývajících se vývojem internetové architektury a plynulým provozem internetové sítě. Více informací naleznete na www.ietf.org.

IETF pořádá tři akce ročně, které umožňují osobní setkání jednotlivých skupin. Tyto akce tudíž představují jakousi nástavbu jejich práce, během níž se v rámci pracovních skupin setkávají stovky inženýrů, kteří se snaží nalézt řešení těch nejsložitějších technických problémů Internetu, zejména v oblastech směrování, přesunu, bezpečnosti a aplikací.