CZ.NIC-CSIRT

Tým CZ.NIC-CSIRT je zodpovědný za řešení incidentů v rámci AS25192 a incidentů, dotýkajících se nameserverů pro doménu .cz a 0.2.4.e164.arpa, konkrétně :

 • a.ns.nic.cz. 194.0.12.1, 2001:678:f:0:0:0:0:1
 • b.ns.nic.cz. 194.0.13.1, 2001:678:10:0:0:0:0:1
 • c.ns.nic.cz. 194.0.14.1, 2001:678:11:0:0:0:0:1
 • d.ns.nic.cz. 193.29.206.1, 2001:678:1:0:0:0:0:1
 • f.ns.nic.cz. 193.171.255.48, 2001:628:453:420::48

Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci Doménového jména, jestliže je Doménové jméno užíváno takovým způsobem, že dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti, a to zejména tím, že prostřednictvím Doménového jména, či služeb, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, dochází k distribuci škodlivého obsahu (zejm. viry, malware), nebo je předstírán obsah jiné služby (zejm. phishing), nebo hardware dostupný prostřednictvím Doménového jména je řídícím centrem sítě propojeného hardware distribuujícího škodlivý obsah (zejm. botnet).

Sdružení CZ.NIC je oprávněno zrušit delegaci Doménového jména až na dobu 1 měsíce, a to i opakovaně, sdružení CZ.NIC však není povinno aktivně vyhledávat Doménová jména, která by mohla splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení.

Rozhodnutí týkající se ověřování podmínek pro zrušení delegace a postupu při zrušení delegace stanoví CZ.NIC-CSIRT.

Postupem dle tohoto ustanovení se nelze domáhat ochrany majetkových práv třetích osob, ani zasahovat proti distribuci nevyžádané pošty (spam), jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v první větě tohoto ustanovení.

Základní informace o týmu :

Telefon : +420 910 101 010
E-mail : csirt@nic.cz
WWW : www.nic.cz/csirt
RFC 2350

Pracovní doba :

Pracovní dny v čase od 09:00 do 17:00
Časová zóna : GMT01/GMT02(DST)

Adresa :

CZ.NIC, z.s.p.o., CSIRT Team
Milešovská 1136/5
130 00 Praha 3

PGP key :

 • Public key : 1024D/971DA358 2008-06-18
 • Fingerprint : B6EB ACA2 D0BF 3FD9 D013 3358 10DD DA77 971D A358
 • User ID : CZ.NIC CSIRT csirt@nic.cz
 • sub : 4096g/FFC4F9EE 2008-06-18

Kontakt :

Pro hlášení incidentu prosím použijte e-mailovou adresu csirt@nic.cz. V urgentním případě je možné použít i telefonní číslo +420 222 745 111.

Při hlášení incidentu uveďte :

 • základní kontaktní informace (jméno a organizaci, e-mail, telefon)
 • IP adresu a typ incidentu
 • hlášení o scannování musí obsahovat část logu obsahující záznamy o útoku
 • Hlášení o spamu nebo viru musí obsahovat kompletní nemodifikovanou hlavičku daného e-mailu, který je považován za spam nebo vir
 • Hlášení phishingu nebo pharmingu musí obsahovat URL a pokud možno i zdrojovou stránku webové stránky

CZ.NIC-CSIRT

Kontakt

Pro hlášení incidentu prosím použijte e-mailovou adresu csirt@nic.cz.
V urgentním případě je možné použít i telefonní číslo +420 222 745 111.

Dokument dle RFC 2350

RFC 2350 - pouze anglická verze

TI accredited