Věra Mikušová z CZ.NIC byla zvolena do řídícího výboru mezinárodní organizace TF-CSIRT

03.10.2023 9:40

Specialistka na bezpečnostně legislativní spolupráci sdružení CZ.NIC Věra Mikušová byla zvolena do sedmičlenné řídící skupiny mezinárodní organizace sdružující bezpečnostní týmy Evropy a sousedních regionů. Úkolem členů Steering Committee je především koordinovat a rozvíjet činnost organizace, jejímž hlavním cílem je včasné a efektivní sdílení informací týkajících se bezpečnosti služeb, dat a informací a hájit zájmy svých 500 členů. Věra Mikušová byla zvolena za bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT, a to do září 2026.

„Členství v jednom z hlavních řídících orgánů TF-CSIRT je pro mě možností, jak naplňovat potřeby české bezpečností komunity a mít přímý vliv na formulování rozhodnutí v rámci této významné mezinárodní organizace. Velice si cením toho, že mohu být součástí odborné komunity takového charakteru a s přispěním dalších členů se podílet na jejím rozvoji,“ říká Věra Mikušová ze sdružení CZ.NIC.

Organizace TF-CSIRT spojuje bezpečnostní týmy v Evropě a sousedních regionech a úzce spolupracuje s podobně zaměřenými subjekty na celém světě. Mezi hlavní cíle TF-CSIRT patří efektivní sdílení informací týkajících se nejen reakcí na incidenty, ale i současných trendů, hrozeb a rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti. TF-CSIRT se podílí také na koordinaci činností mezi výkonnými složkami organizace a vládními, neziskovými a soukromými subjekty. Členové TF-CSIRT se podílí i na výzkumných projektech, vyvíjí nové bezpečnostní nástroje nebo jsou aktivní ve vzdělávání dalších členů.

Bezpečnostní tým sdružení CZ.NIC – CZ.NIC-CSIRT – se stal akreditovaným členem organizace TF-CSIRT v roce 2010. O rok později se k němu přidal i Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ, který na základě podpisu veřejnoprávní smlouvy s Národním bezpečnostním úřadem provozuje správce české národní domény CZ.NIC od prosince 2010. Členkou řídícího výboru byla v minulosti Zuzana Duračinská z CZ.NIC, která tuto funkci vykonávala v letech 2016 až 2018.