Akademie CZ.NIC představila nový e-kurz

20.12.2022 10:20

Nabídku e-learningových kurzů vzdělávacího centra sdružení CZ.NIC rozšířil e-kurz zaměřený na prevenci kyberšikany.

E-learningový kurz s názvem Kyberšikana je složený ze série videopřednášek odborníků z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci. Ti ve svých vystoupeních představují základní charakteristiky kyberšikany nebo navrhují vhodné způsoby prevence a případná řešení krizových situací.

Více informací o novém kurzu, včetně kompletní nabídky samostudijních materiálů Akademie CZ.NIC, je k dispozici na akademické platformě Moodle.