Aktualizované vydání knihy Průvodce labyrintem algoritmů je v prodeji

05.10.2022 8:50

V rámci Edice CZ.NIC vyšlo druhé, rozšířené vydání knihy Průvodce labyrintem algoritmů. Autoři Martin Mareš a Tomáš Valla, dlouholetí vysokoškolští pedagogové působící na MFF UK a FIT ČVUT, se rozhodli tento titul aktualizovat a rozšířit o informace vztahující se k datovým strukturám pro práci s řetězci (suffixová pole a stromy), dále o heuristiky pro hledání cest (algoritmus A* a potenciálové redukce) nebo o randomizované vyhledávací stromy. Zároveň přibyla nová kapitola věnovaná úvodu do teorie grafů pro čtenáře, kteří se s grafy dosud nesetkali. Elektronická verze třetího nejprodávanějšího titulu knižní edice správce české domény je k dispozici volně ke stažení na adrese http://knihy.nic.cz, v tištěné formě je pak ke koupi u většiny knihkupců.

Kniha Průvodce labyrintem algoritmů se zabývá především tím, jak algoritmy navrhovat a jak jejich chování zkoumat. Mimo to obsahuje mnoho příkladů algoritmů a datových struktur s aplikacemi a cvičeními. Je určena každému, kdo už umí trochu programovat v jakémkoliv jazyce a chtěl by se naučit algoritmicky myslet. Hodit se může jak studentovi informatiky, tak zkušenému programátorovi z praxe.

O autorech

Martin Mareš se v rámci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zabývá návrhem a teoretickou analýzou algoritmů a také jejich chováním na reálných počítačích. Především ovšem o algoritmech rád vypráví. Tomáš Valla se zabývá teoretickou informatikou, diskrétní matematikou a teorií her. Působí na Fakultě informačních technologií ČVUT, kde přednáší a pracuje ve výše zmíněných oblastech.

O Edici CZ.NIC

Edice CZ.NIC je jedním z řady osvětových projektů správce české národní domény. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i popularizační publikace spojené s Internetem a jeho technologiemi.