Den bezpečnějšího internetu 2022: Jaký je „On-line svět v dětských domovech“?

08.02.2022 10:30

Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) se připomíná ve více než 200 zemích světa, a to vždy druhé únorové úterý. Koordinátorem pro Českou republiku je národní Safer Internet Centrum, které spravuje sdružení CZ.NIC. Zapojit se do této akce mohou jak organizace, tak jednotlivci, přičemž heslo dne je: „Společně pro lepší internet“.

Při příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu zveřejnilo sdružení CZ.NIC, prostřednictvím svého projektu Safer Internet Centrum, výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat prostředí dětských domovů s ohledem na rizikové formy komunikace v on-line světě. Z analýzy dat vyplývá, že v porovnání s jinými dětskými sociálními skupinami jsou mladí klienti dětských domovů v této oblasti ohroženější. Pracovníci Safer Internet Centra dále představili výroční statistiky linky STOPonline.cz, která v loňském roce přijala 3 944 hlášení. Při jejich zpracovávání bylo zjištěno, že výrazně stoupl počet případů, ze kterých je zřejmé, že intimní materiály publikované na internetu vytvářejí a zveřejňují samy děti, a to již ve věku 10 let. Kompletní výsledky výzkumu z prostředí dětských domovů, včetně závěrečné zprávy, jsou k dispozici na webu bezpecnenanetu.cz. Podrobné informace k ročnímu vyhodnocení hlášení na linku STOPonline.cz jsou dostupné v blogpostu Kateřiny Vokrouhlíkové na blogu sdružení CZ.NIC.

Výzkum „On-line svět v dětských domovech“ vznikl ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace při Univerzitě Palackého v Olomouci (projekt E-bezpečí) a účastnilo se ho 166 pracovníků dětských domovů a 197 dětí ze všech krajů republiky. Hlavním smyslem šetření bylo zjistit, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi řeší, jakým způsobem je v dětských domovech regulována práce s internetem nebo jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají.

Zjištěná fakta ukazují, že téměř polovina dotazovaných výchovných pracovníků nijak nereguluje přístup ke konkrétním webovým stránkám a necelých 80 procent z nich nezná hesla dětí pro vstup k jejím účtům na sociálních sítích. Téměř 80 procent vychovatelů také uvedlo, že u nich na pracovišti mají děti omezený přístup k internetu v předem určených hodinách. Výzkum také ukázal, že 48 procent dětí zažilo situaci, při které jim někdo slovně ubližoval a využíval k tomu internet či mobilní telefon. Necelá třetina dětí potom potvrdila, že někdo pomocí digitální techniky šířil jejich ponižující či zesměšňující fotografie. Další zneklidňující informací je, že téměř 20 procent dětí z domovů realizuje sexting v podobě výměny vlastních intimních fotografií, přičemž 17 procent z nich k tomu bylo donuceno. Každý šestý dotázaný uvedl, že mu někdo na internetu zakoupil data nebo kredit; 2 procenta z této skupiny to udělala výměnou za jejich fotografie či videa, včetně těch intimních. Další informace k těmto, ale i jiným bodům výzkumu, jsou zmíněny v závěrečné zprávě umístěné na webu bezpecnenanetu.cz.

„Výsledky výzkumu nás bohužel nijak nepotěšily, protože z nich je patrné, že děti v dětských domovech jsou ohroženější, než děti z jiných sociálních skupin. Jenom v rámci našeho projektu Safer Internet Centrum bylo v minulosti proškoleno několik dětských domovů a desítky škol. I nadále nabízíme dětským domovům bezplatné přednášky na témata rizikové chování na internetu, kyberšikany nebo používání sociálních sítí. Novinkou je, že si u nás mohou ředitelé domovů zdarma objednat otestování zranitelnosti jejich webových stránek,“ uvádí Martin Kožíšek, hlavní koordinátor projektu Safer Internet Centrum.

Linka STOPonline.cz, která se zabývá řešením nelegálního obsahu na internetu, přijala v loňském roce celkem 3 944 hlášení, z nichž 500 obsahovalo dětskou pornografii, 154 dětskou erotiku a 124 dětskou nahotu. Díky stále se zlepšující analytické práci operátorů bylo do mezinárodní databáze ICCAM nahráno celkem 934 závadných stránek. Policii České republiky bylo potom k dalšímu prošetření postoupeno 14 incidentů a celkem 91 případů bylo předáno k řešení poskytovatelům internetového připojení (ISP), díky kterým je nelegální obsah velmi efektivně odstraňován.

„V posledních měsících zaznamenáváme na naší lince výrazně více případů týkajících se intimního obsahu, který je vytvořený dětmi stále mladšího věku, přičemž bohužel nejsou výjimkou ani ty desetileté. Také se nám ozývá více rodičů, kteří tento obsah u svých dětí objeví a nahlásí. Zde bych chtěla upozornit, že rodiče takovýto obsah často vytvářejí sami. Jedná se o materiály s dětskou nahotou pořízené například při dovolených. Je proto naším cílem zvýšit preventivní aktivity nejen směrem k dětem, ale i k rodičům, aby tento citlivý obsah nevytvářeli a nezveřejňovali na internetu,“ komentuje nová zjištění Kateřina Vokrouhlíková, bezpečnostní analytička linky STOPonline.cz.

Safer Internet Centrum se bude v průběhu letošního roku podílet mimo jiné na pokračování oblíbeného dětského seriálu Alenka v říši GIFů, který mohli diváci sledovat v České televizi na kanálu ČT :D. V rámci osvětově vzdělávacích aktivit potom vzniknou videa věnující se rizikovým jevům na internetu, proběhne řada přednášek ve školách a organizovány budou také kurzy pro rodiče nebo odbornou veřejnost.

Více informací o činnosti Safer Internet Centra nebo o výše představeném výzkumu je k dispozici na webu bezpecnenanetu.cz. K ročním statistikám linky STOPonline.cz je více informací dostupných v blogpostu Kateřiny Vokrouhlíkové na blogu CZ.NIC. Nahlásit nelegální obsah na internetu je možné prostřednictvím formuláře na webu https://stoponline.cz/. Žádost o oskenování webových stránek, díky čemuž mohou být odhaleny jejich potenciální zranitelnosti, je možné podat na webu https://skenerwebu.cz/ (pro dětské domovy a školy je tato služba nabízena zdarma).