Další ročník komunitního setkání CSNOG se bude konat v roce 2022

08.10.2021 9:00

Původně naplánované listopadové setkání české a slovenské síťařské komunity CSNOG 2021 se přesouvá do prvního pololetí příštího roku. K tomuto rozhodnutí dospěli organizátoři akce s ohledem na termínově vytížený podzim, kde kolidují akce s podobným zaměřením. Další informace spojené s komunitou CSNOG a jejími setkáními jsou k dispozici na webových stránkách a také na sociálních sítích Twitter, Facebook nebo LinkedIn.

„K naší lítosti se bohužel nepodařilo najít rozumný termín, ve kterém by nedošlo ke kolizi s tématicky podobnými akcemi. Z těchto důvodů se uskuteční další ročník setkání CSNOG v tradičním termínu, tedy v první polovině následujícího roku. Naším dlouhodobým cílem je nabídnout účastníkům akce kvalitní program, který bude nejen o prezentaci novinek a současných trendů z oblasti internetových sítí a jejich správy, ale také o diskuzi a sdílení know-how. Jsme přesvědčeni, že se tento cíl podaří další rok opět beze zbytku naplnit,“ okomentoval přesunutí setkání předseda programové komise CSNOG, Ondřej Caletka.

Programy minulých ročníků setkání CSNOG byly složené mimo jiné z témat týkajících se internetového propojování na úrovni propojovacích uzlů, nových nástrojů v síťové bezpečnosti nebo telekomunikacích či systému doménových jmen. Jednotlivé prezentace a jejich videozáznamy jsou k dispozici na webových stránkách setkání CSNOG 2018, CSNOG 2019 a CSNOG 2020.