Rezoluce komunity RIPE o vyčerpání protokolu IPv4 a zavedení protokolu IPv6

30.10.2007 9:08

Během setkání RIPE 55 v Amsterdamu se komunita RIPE dohodla na vydání následujícího prohlášení o vyčerpání protokolu IPv4 a zavedení protokolu IPv6.

„Růst a inovace Internetu závisí na trvalé dostupnosti adresního prostoru IP. Zbývající sada nepřidělených adres IPv4 bude pravděpodobně plně přidělena během následujících dvou až čtyř let.

Protokol IPv6 poskytuje nezbytný adresní prostor pro budoucí růst. Proto musíme podpořit větší rozšíření adres IPv6. Ačkoliv stávající Internet na bázi protokolu IPv4 zůstane funkční a ve stejné podobě, jakou má dnes, zavedení protokolu IPv6 je nezbytné kvůli rozvoji budoucích IP sítí.

Komunita RIPE má dobře etablované, otevřené a široce podporované mechanismy pro správu internetových zdrojů. Je přesvědčena, že její proces tvorby pravidel (Policy Development Process) splňuje a bude i nadále splňovat potřeby účastníků Internetu v době, kdy dochází k vyčerpávání protokolu IPv4 a zavádění protokolu IPv6.

Poskytovatelům služeb doporučujeme, aby své služby zpřístupnili prostřednictvím protokolu IPv6. Ty, kdo budou potřebovat větší množství adresných prostředků, vybízíme k zavedení tohoto protokolu. Vlády vedeme k tomu, aby sehrály svou roli při zavádění protokolu IPv6 a především zajistily, aby všichni občané byli schopni účasti v budoucí informační společnosti. Snažíme se prosadit, aby zavádění protokolu IPv6 v širokém měřítku bylo pro všechny účastníky maximální prioritou.“