Sdružení CZ.NIC bude nadále podporovat talentované studenty

18.01.2021 17:00

Správce české národní domény, sdružení CZ.NIC, se opět, již po deváté v řadě, stalo generálním partnerem soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Projekt, jehož vyhlašovatelem je již více než 40 let Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, má za cíl vést nadané středoškolské studenty k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných otázek a podpořit jejich další rozvoj. Přihlášky do letošního ročníku mohou zájemci podávat od začátku ledna. Další informace k aktuálnímu dění jsou k dispozici na oficiálních stránkách soutěže.

„Sdružení CZ.NIC se kromě správy české národní domény dlouhodobě věnuje i výzkumným, vzdělávacím a osvětovým aktivitám. Mezi ně patří například Laboratoře CZ.NIC, vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC nebo odborná konference Internet a Technologie. Podpora tvůrčích a vzdělávacích projektů je nám proto velice blízká, a tak jsme rádi, že můžeme pomoci motivovat středoškolské studenty k tomu, aby v rámci soutěže SOČ aktivně rozvíjeli své znalosti a dovednosti. Z našeho pohledu je velice cenné, že mezi soutěžními obory jsou i ty technické, zaměřené na informatiku, elektrotechniku, elektroniku a telekomunikace,“ komentuje spolupráci Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC.

Studenti zapojení do soutěže SOČ musí během roku vypracovat projekt, který zapadá do jednoho z osmnácti definovaných oborů přírodovědného, humanitního a technického zaměření. Soutěž je určená studentům středních škol a probíhá zpravidla ve čtyřech kolech (školní, okresní, krajské a celostátní). V nich soutěžící, formou přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, obhajují své projekty před porotou. Vrcholem soutěže je pak celostátní přehlídka, která se koná ke konci školního roku vždy na jiném místě v České republice. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se loňský ročník soutěže konal online, přičemž podobně na tom bude i ten letošní, který bude opět probíhat distančně.

„Velkým přínosem soutěže SOČ je skutečnost, že studenti si mohou volit téma práce sami, zcela svobodně na základě svého zájmu. Často při zpracování odborné práce spolupracují s vysokými školami, pracovišti akademie věd či firmami, které nabízejí studentům tematické okruhy a konzultanty. Řada prací ale vzniká ve skromnějších podmínkách školních laboratoří, nebo se jedná o takzvané garážové práce, především z technických oborů. Do soutěže se hlásí jak studenti prestižních gymnázií, tak žáci středních odborných škol a šanci na úspěch mají všichni. Oceňuje se především nápad, originalita, tvořivost. Práce na jednotlivých postupových kolech hodnotí odborníci z vysokých, středních a dalších typů škol, odborných a vědeckých institucí. Na vlastní soutěž pak navazují další aktivity v České republice a v zahraničí. V případně zahraničí se jedná především o prestižní mezinárodní badatelské středoškolské soutěže v Americe, Číně a v Evropě, ve kterých čeští reprezentanti získávají opakovaně výborná ocenění,“ přibližuje soutěž SOČ za její organizátory Miroslava Fatková.