CZ.NIC nabízí pomoc vládě, snadný přístup k online službám státu díky prověřené službě mojeID

23.10.2020 9:05

Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, přichází s řešením, které by v současné epidemiologické situaci umožnilo občanům bezpečně a efektivně komunikovat s orgány státní správy přes Internet. Již 10 let je CZ.NIC poskytovatelem elektronické identity mojeID, jejíž uživatelé si nyní mohou mimo jiné propojit svůj účet s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a využívat tak elektronických služeb státu. Nezávislé sdružení CZ.NIC proto nabídlo vládě České republiky, aby zvážila nabídku spolupráce, čímž by pomohla urychlit plošné využívání služeb eGovernmentu v České republice.

Jen malé množství občanů České republiky má ověřenou digitální identitu a může tak využívat elektronických služeb státu, jako je například portál občana, katastr nemovitostí nebo systém správy sociální zabezpečení. Sdružení CZ.NIC, jehož hlavním posláním je správa české národní domény, o kterou se stará již déle než 20 let, by s podporou vlády tuto situaci rádo změnilo. Služba mojeID je prověřené a plně funkční řešení, které může občanům České republiky výrazně usnadnit komunikaci s úřady této země, a to v době, v níž nejsou přímé kontakty mezi občany a úředníky zcela žádoucí.

„Věřím, že je naším společným cílem, aby mohlo v této době co nejvíce občanů České republiky přistupovat pohodlně a v bezpečí svého domova ke službám státu. Naše sdružení proto nabízí již dlouhodobě existující a prověřené řešení v podobě služby mojeID, která je veřejnosti poskytována zdarma,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. „Pro státní správu je stále složitější poskytovat plnohodnotně občanům služby státu. Otevírací doba na úřadech je z důvodu zamezení šíření koronaviru zredukována na nezbytné minimum a občané s úřady komunikují jen v opravdu nutných případech, což může mít negativní vliv na naplňování základních funkcí státu.“

Služba mojeID nyní eviduje téměř 700 000 účtů. Její uživatelé se mohou přihlásit ke stovkám online služeb včetně přístupu k systému NIA. Službu mojeID využívá také samospráva, jak nedávno ukázalo například město Říčany, které spustilo svůj portál občana s možností ověření totožnosti pomocí služby mojeID.

Více informací o službě mojeID, technickém řešení, registraci nebo postupu, jak se napojit na systém NIA, najdou zájemci na webu této služby.

Aktualizace: 26. 10. 2020:

"Sdružení CZ.NIC nabízí vládě České republiky funkční a akreditované řešení pro elektronickou identifikaci, kterou je služba mojeID. Omezování úředních hodin je v současnosti velkou překážkou především pro ty, kteří se obracející na stát například s žádostmi o podpůrné programy (COVID nájemné apod.). Hlavně pro ně je online komunikace důležitější, než kdykoliv předtím. CZ.NIC proto nabízí vládě ČR pomoc nejen při propagaci online služeb státu, ale konkrétně mohou specialisté z CZ.NIC pomoci s implementací prostředků elektronické identity do různých agendových systémů státních orgánů a samosprávy," uvádí Jaromír Novák, který má ve sdružení CZ.NIC na starosti komunikace se státní správou. „Současně máme poznatky, které mohou pomoci zjednodušit proces validace na České poště nebo zpřístupnit procesy při využití datové schránky. Mimo to se také nabízí možnost distribuce tokenů státem, a to nízkopříjmovým nebo jinak ohroženým osobám. Specifickou kategorií je potom úprava legislativy týkající se například zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Věříme, že je naším společným cílem, aby služeb eGovernemntu využívalo co nejvíce občanů této země. Proto nabízíme spolupráci ve formě služby mojeID, která shodou okolností právě dnes slaví 10 let – 10 let úspěšného fungování."