Stoupá počet .CZ domén zaregistrovaných v souvislosti s koronavirem

02.04.2020 14:30

Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, dnes zveřejnilo analýzu nově zaregistrovaných domén, které se vztahují k epidemii koronaviru. Za první čtvrtletí tohoto roku bylo zaregistrováno 1 209 domén, jež obsahovaly jedno z klíčových slov souvisejících s COVID-19. V přehledu jsou zveřejněné statistiky porovnávající denní nárůst počtu takových domén vůči celkovému dennímu nárůstu nebo postupný vývoj těchto registrací za uplynulé tři měsíce. Dále nechybí ani údaje o obsahové analýze webových stránek a dvacet TOP domén spojovaných s tématikou koronaviru. Více informací je k dispozici na webových stránkách reportu, ten vznikl v rámci projektu ADAM, který se zabývá detailním monitoringem reálného DNS provozu a jeho okamžitou i dodatečnou analýzou.

Do konce března byl v souvislosti s koronavirem zaznamenán nárůst počtu registrací domén o 0,09 %. Na základě vybraných klíčových slov (corona, korona, virus, rousk, respirator, epidem, dezinfekc, karanten, covid, pandem, ffp2a ffp3) bylo evidováno 1 209 nově zaregistrovaných domén. První takováto doména se v českém registru objevila již 23. ledna, tedy ještě před vypuknutím epidemie v České republice. Strmější nárůst registrací je pak vidět s přijetím jednotlivých vládních opatření, které byly postupně zaváděny od 10. března, kdy byly uzavřené školy. V některých dnech tvořil tento typ domén 15 až 20 % z celkového denního přírůstku nově registrovaných domén.

Při jednoduché automatické klasifikaci obsahu webových stránek spojených s doménami souvisejícími s COVID-19 bylo zjištěno, že nejvyšší počet domén (519) má pouze zástupnou stránku. Část z nich jistě tvoří takzvané spekulativní domény, které jsou zřízené za účelem pozdějšího prodeje. Druhá nejpočetnější skupina (468) pak představuje skutečně existující webové stránky, které byly vytvořeny proto, aby na nich zájemci našli aktuální statistiky a informace týkající se COVID-19 v České republice. Na těchto webech se jejich provozovatelé věnují také například koordinací veřejných iniciativ jako je tvorba roušek, výrobě masek nebo jiným podpůrným a dobročinným aktivitám. Zde je také třeba zmínit, že vedle bohulibých účelů byly zaznamenány i případy podvodných webových stránek.

V této souvislosti upozorňujeme uživatele, aby dodržovali základní zásady bezpečného chování na Internetu, věnovali pozornost věrohodnosti webových stránek odkazující na COVID-19 a byli obezřetní především v případě falešných e-shopů, phishingových stránek nebo podezřelých e-mailů.