Dlouho očekávané čtvrté vydání knihy o IPv6 je v prodeji

04.06.2019 10:45

V rámci Edice CZ.NIC vyšlo aktualizované vydání knihy IPv6 od Pavla Satrapy, vysokoškolského pedagoga a respektovaného odborníka na tento internetový protokol. V této nové publikaci najdou zájemci mimo jiného také popis aktuálního stavu příslušných specifikací, včetně nové základní definice ukotvené ve standardu RFC 8200. Elektronická verze knihy je k dispozici volně ke stažení na adrese http://knihy.nic.cz a v tištěné formě pak ke koupi u většiny knihkupců.

V rámci knižní edice správce české domény vyšla kniha poprvé v roce 2002, přičemž dodnes patří k nejžádanějším titulům. Na téměř 470 stranách má čtenář možnost podrobně se seznámit se základními principy IPv6 včetně podpůrných a doprovodných prvků. Kromě obecného úvodu, ve kterém jsou popsány schopnosti protokolu, se autor věnuje i jeho implementacím na vybraných platformách a prezentuje některá doporučení pro praktické použití.

„Ve spolupráci s registrátory a provozovateli webhostingu se již téměř deset let intenzivně snažíme o rozšiřování IPv6 protokolu u internetových služeb v České republice. Těší nás, že v loňském roce překročilo nasazení tohoto protokolu u webových serverů v rámci české národní domény hranici 31 procent, u e-mailových serverů to bylo 19 procent a v případě DNS serverů dokonce 75 procent. Současně s tím se sdružení CZ.NIC podílí na prosazování IPv6 ve státní správě. S ohledem na tyto skutečnosti jsme rádi, že aktualizované vydání knihy Pavla Satrapy mohlo opět vyjít v naší knižní řadě,“ uvádí Václav Steiner, vedoucí systémových administrátorů sdružení CZ.NIC.

Protokolu IPv6 se věnuje i vzdělávací centrum správce české národní domény – Akademie CZ.NIC. Zájemci mohou absolvovat e-kurz Základy IPv6 a následně pokračovat kurzem IPv6 pro pokročilé, kde si mohou své znalosti vyzkoušet prakticky. Veškeré podrobné informace o obou kurzech jsou k dispozici na webu akademie.nic.cz.

Více informací o jednotlivých titulech a knižní edici CZ.NIC je k dispozici na http://knihy.nic.cz.

O autorovi:

Pavel Satrapa vyučuje na Technické univerzitě v Liberci. Specializuje se zejména na počítačové sítě a programování a o tématech z těchto oblastí také často publikuje. Jeho články vycházejí zejména na serverech Root.cz a Lupa.cz.

O edici:

Edice CZ.NIC je jednou z osvětových aktivit správce české národní domény. Ediční program je zaměřen na vydávání odborných, ale i populárně naučných publikací spojených s Internetem a jeho technologiemi.