Mezinárodní projekt CyberExchange posiluje spolupráci bezpečnostních týmů napříč Evropou

12.11.2018 8:50

Sdružení CZ.NIC, provozovatel národní domény .CZ a Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, zahájilo na začátku listopadu realizaci mezinárodního projektu CyberExchange. Cílem projektu podpořeného Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy je především posílení vzájemné spolupráce národních a vládních bezpečnostních týmů CSIRT/CERT. Do projektu CyberExchange je zapojeno celkem 10 evropských zemí, které by se na realizaci projektu měly podílet dva roky.

„Vážíme si důvěry, kterou nám projevili jak zástupci Evropské komise, tak i kolegové z bezpečnostních týmů z více než třetiny Evropy. Díky této aktivitě můžeme zúročit naše dosavadní zkušenosti na poli evropských projektů, včetně pozitivního vnímání sdružení CZ.NIC a bezpečnostního týmu CSIRT.CZ ze strany dalších bezpečnostních týmů,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Projekt CyberExchange reaguje na zvyšující se hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a z toho vyplývající nutnosti přeshraniční spolupráce v boji proti nim. Zároveň si klade za cíl zvýšit odbornost pracovníků celkem jedenácti národních a vládních bezpečnostních týmů z České republiky, Chorvatska, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka a Slovenska.

V rámci projektu CyberExchange dojde především k realizaci výměnných stáží, během kterých budou mít členové jednotlivých týmů možnost si vyměnit zkušenosti a posílit své odborné kapacity. Projekt se zaměřuje rovněž na podporu při nasazování softwarových nástrojů vyvinutých jedním týmem tak, aby mohl sloužit širší bezpečnostní komunitě a boji proti kybernetickým hrozbám i v jiné zemi. Tím projekt vhodně doplní platformu MeliCERTes, která představuje jeden z takzvaných stavebních bloků přeshraničních služeb digitální infrastruktury. V rámci projektu je také naplánována spolupráce s národními centry bezpečnějšího Internetu zaměřená na sdílení nápadů a osvětových materiálů věnujících se bezpečnému používání a práci s informačními technologiemi.