Začíná druhá fáze registrací domény EU

06.02.2006 23:08

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény a člen sdružení EURid, a Ministerstvo informatiky ČR upozorňují na začátek 2. fáze období Sunrise registrace domén EU.

Od 7. února do 6. dubna 2006 mohou žádosti o doménu EU podávat instituce a společnosti odpovídající podmínkám 1. fáze období Sunrise a dále žadatelé o doménová jména odpovídající ostatním názvům společností, obchodním jménům nebo obchodním identifikačním názvům dle legislativy příslušné členské země.

Ve 2. fázi období Sunrise je možné žádat o doménová jména odpovídající:

* Názvům a obchodním jménům společností,
* obchodním jménům produktů, výrobků či služeb,
* jménům chráněných uměleckých děl,
* neregistrovaným ochranným známkám.

„Zatímco první fáze registrací evropské domény byla určená pro státní instituce a firmy s registrovanými ochrannými známkami, ve druhé fázi si mohou svoje domény zaregistrovat i firmy podle svého obchodního jména nebo názvů svých produktů a služeb,“ říká Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC. „Firmy s neregistrovanými ochrannými známkami by si rozhodně neměly nechat tuto příležitost ujít.“

Žádosti o registraci domén EU je možné podávat pouze prostřednictvím akreditovaných registrátorů, jejichž seznam naleznete na stránkách správce evropské domény, sdružení EURid, na adrese http://list.eurid.eu/registrars. Během Sunrise period musí každý žadatel splnit podmínky a kritéria popsaná v dokumentech EU Regulation 733/2002 a EC Regulation 874/2004. Oprávněnost podaných žádostí bude posuzovat validační agent – společnost PricewaterhouseCoopers.

Ministerstvo informatiky funguje jako Government Validation Point

Po dvou měsících od zahájení registrace doménových jmen veřejných institucí bylo již více než 220 žádostí veřejných institucí z České republiky postoupeno sdružením EURid k takzvané validaci. Jako Government Validation Point (správní validační úřad) v České republice funguje Ministerstvo informatiky. Úkolem ministerstva je sdružení EURid potvrdit, že konkrétní instituce má právo ucházet se o registraci v první fázi Sunrise periody.

„Všechny kolegy na vládě jsem na možnost zaregistrovat si evropské doménové jméno upozornila a vzhledem k množství podaných žádostí věřím, že veřejné i další instituce včas zareagovaly. I v rámci Sunrise registrace totiž platí jednoduché pravidlo – kdo dřív přijde, tomu doména připadne. A ačkoli se někdy předpokládá opak, Ministerstvo informatiky do pořadí vyřizování žádostí o registraci domén nezasahuje,“ uvádí ministryně informatiky Dana Bérová, jejíž úřad požádal o registraci domén „ministerstvoinformatiky.eu“ a „micr.eu“.

Statistiky průběhu Sunrise period v doméně EU

Sdružení EURid, správce evropské domény, zveřejňuje na svých internetových stránkách
http://status.eurid.eu průběžné statistiky průběhu registrací domény EU. Dosavadní výsledky ukazují značný zájem o registraci domény EU mezi veřejnými institucemi i soukromými subjekty v ČR.

Stav žádostí podaných ze všech členských států EU k 3. únoru 2006:

* Počet žádostí, přijatých v průběhu Sunrise – 175 601
* Počet doménových jmen, na která byly přijaty žádosti – 127 940
* Počet dokumentů, přijatých validačními agenty – 117 214

Čeští registrátoři poslali zatím celkem 5 148 žádostí o registraci EU domény, z toho je 4 004 žádostí iniciovaných (přijaté žádosti bez požadované nebo schválené dokumentace), 1 119 žádostí je expirovaných (ve lhůtě 40 dní nebyla doručena požadovaná dokumentace), 18 akceptovaných žádostí a 7 zamítnutých.

Uvedené údaje jsou platné k 3. únoru 2006.