Na vzdělávání budoucích pedagogů se bude podílet i sdružení CZ.NIC

15.05.2018 15:20

Tento týden uzavřelo sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, memorandum o spolupráci. Cílem tohoto partnerství je podpora vzdělávání učitelů v oblasti informačních technologií, především pak v oblasti didaktiky informatiky a informačně technologické výchovy. Sdružení CZ.NIC pro tyto účely nabídne i open source routery Turris Omnia a Turris MOX. Vedle spolupráce s Pedagogickou fakultou UK uzavřelo sdružení CZ.NIC v minulých letech partnerství také s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

„Naši spolupráci s Pedagogickou fakultou UK můžeme odstartovat s bezpečnostním projektem Turris. V tomto případě by naše open source routery Turris Omnia a případně i Turris MOX mohly pomoci při praktických ukázkách ve výuce IT. Dále jsme připraveni nabídnout naše zkušenosti z projektu vzdělávací aplikace Tablexia, kterou vyvíjíme již pět let, a která se zaměřuje na rozvoj kognitivních schopností u dětí s dyslexií,“ dodává Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Obě instituce by se v budoucnu měly podílet na přípravě vzdělávacích projektů, včetně vzájemného poskytování konzultací. V rámci spolupráce budou pracovníci CZ.NIC a Pedagogické fakulty UK sdílet nabyté zkušenosti a spolupracovat při jejich vyhodnocování a dalším využití. Nedílnou součástí je také kooperace na poli výzkumu a vývoje.