CZ.NIC zveřejňuje harmonogram zavádění a obchodní podmínky systému ENUM

03.07.2006 21:54

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ, oznamuje podmínky pro registrátory a pravidla registrace ENUM domén. Systém ENUM umožňuje uživatelům jakéhokoliv telefonního čísla zaregistrovat si k tomuto číslu speciální internetovou doménu s informací, jak se na toto číslo dovolat po Internetu. Na čísla s ENUM doménou je pak možné volat zdarma bez ohlednu na to, v síti jakého telekomunikačního operátora se číslo nachází (včetně zahraničních sítí.). Zavedením a správou systému ENUM bylo sdružení CZ.NIC pověřeno rozhodnutím Ministerstva informatiky ČR.

Harmonogram zavádění a spuštění systému ENUM
Ke spuštění testovacího provozu ENUM dojde v září letošního roku, sdružení CZ.NIC do té doby vyvine registrační systém domény ENUM a vybuduje síťovou infrastrukturu pro Tier1 ENUM registr. Ve zkušebním provozu bude systém z technického hlediska plně funkční a na základě reálných zkušeností z provozu se budou dolaďovat spíše administrativní procesy související s registracemi ENUM domén. Spuštění ENUM do plného provozu je plánováno na leden 2007.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky pro registrátory ENUM domén přináší ve srovnání s podmínkami pro registrátory CZ domény zejména zjednodušení procesu získání statutu registrátora, registrátoři navíc po prvním roce provozu získají smlouvu se sdružením CZ.NIC na dobu neurčitou. V zájmu zjednodušení se rovněž mění struktura požadovaných dokumentů a zkracuje se doba potřebná pro oznamování změn.

Pravidla pro registraci ENUM domén vychází z pravidel registrace domény CZ, liší se však například v nutnosti validace domén a v odlišném způsobu tvorby doménového jména.

Pro registrátory, kteří se zúčastní testovacího provozu systému ENUM, jsou připraveny pravidla pro registrace ENUM domén pro testovací provoz, která obsahují zejména následující podmínky:

* V testovacím provozu jsou ENUM domény registrovány zdarma ale pouze na jeden rok.
* Registrátoři, kteří se zúčastní testovací fáze zavádění ENUM, budou povinni sdružení CZ.NIC poskytnout informace o provozu registrací v průběhu testovacího provozu, na jejich základě pak bude CZ.NIC optimalizovat registrační systém.

Podrobná znění obchodních podmínek pro registrátory, podmínek registrací a testovacího provozu jsou dispozici na adrese http://enum.nic.cz.

„Volání po internetu pomocí ENUM považujeme za obrovskou příležitost pro telekomunikační operátory a všechny jejich zákazníky,“ říká Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC. „Při volání pomocí ENUM ušetří telekomunikační operátoři za propojovací poplatky, firmy i domácnosti pak budou mít díky ENUM levnější hovorné. Firmy také ušetří nemalé prostředky za provoz zákaznických linek, jelikož na ENUM doménu jim budou moci zákazníci volat zdarma.“