Doména .CZ slaví 25. narozeniny

12.01.2018 8:50

V sobotu 13. ledna tomu bude přesně 25 let ode dne, kdy rodinu národních domén nejvyšší úrovně rozšířila koncovka .CZ. Tehdy nahradila doménu .CS, která zanikla společně s bývalým Československem. Podle statistik sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, je k dnešnímu dni zaregistrováno více než 1 300 000 webových adres s koncovkou .CZ.

„Internetové domény se na území Česka registrují již od začátku 90. let. Tehdy to byly dnes již neexistující domény .CS. Registraci těchto domén mělo na starosti výpočetní centrum při VŠCHT v Praze. Česká doména .CZ přišla až s rozpadem Československa v roce 1993. V té době pokrýval správce domény i náklady na provoz registračního systému a registrace a užívání doménových jmen druhé úrovně bylo bezplatné,“ vzpomíná Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, které českou národní doménu spravuje od září roku 1999.

Podle veřejných statistik sdružení CZ.NIC mají držitelé nejčastěji zaregistrovánu jedinou doménu, přičemž nejběžnější délka doménového jména je devět znaků. Z hlediska regionálního zastoupení pochází nejvíce držitelů z Prahy, nejméně držitelů má dlouhodobě Karlovarsko. Mimo Českou republiku se domény .CZ nejvíce registrují na Slovensku, v Německu a Spojených státech amerických.

„.CZ je v České republice zdaleka nejvyužívanější doménou nejvyšší úrovně. Vliv na tuto skutečnost mají především dvě zlomové události. V roce 1997 došlo k uvolnění poměrně přísných pravidel registrace. Na základě tohoto rozhodnutí mohly domény registrovat i fyzické osoby. O deset let později nasadilo sdružení CZ.NIC vlastní systém pro správu a registraci domén FRED, který výrazně registrační proces zrychlil a také zlevnil,“ dodává Ondřej Filip.