Sdružení CZ.NIC reprezentuje Českou republiku v mezinárodní asociaci INHOPE

14.06.2017 13:25

Praha, 14. června 2017 – Sdružení CZ.NIC se dnes stalo členem mezinárodní asociace INHOPE. Tato organizace sdružuje evropské provozovatele národních linek pro hlášení nelegálního on-line obsahu. Správce české národní domény provozuje tuto službu od července minulého roku. V souvislosti s tímto projektem uzavřelo sdružení CZ.NIC letos v únoru memorandum o spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Provoz české národní linky je zajišťován prostřednictvím projektu SIC CZ, který podporuje Evropská komise v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

Závažnost nelegálního on-line obsahu, především dětské pornografie, přesahuje možnosti jednotlivých států, a proto je bezpodmínečně nutná úzká spolupráce všech subjektů, které mohou v této záležitosti pomoci. Přijetím za člena INHOPE získává Česká republika prostřednictvím sdružení CZ.NIC přístup do mezinárodní databáze IC-CAM (I See Child Abusing Material), která slouží k rychlé výměně informací o nelegálním on-line obsahu zachycujícím především zneužívané děti.

Hlavním přínosem databáze IC-CAM je těsná spolupráce s mezinárodními bezpečnostními složkami, jakými jsou INTERPOL a EUROPOL a smluvní spolupráce každé členské organizace pro hlášení nezákonného obsahu s orgány činnými v trestním řízení v místě umístění serveru, na kterém se nelegální obsah vyskytuje.

„V rámci dalšího rozvoje české národní linky plánujeme spustit nové webové stránky a rovněž představit mobilní aplikaci, prostřednictvím které bude možné na nelegální obsah upozornit, a to uživatelsky jednoduchou formou a při zachování všech zásad soukromí,“ dodal Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Správce české národní domény se na základě zhodnocení provozu horké linky plánuje stát plnohodnotným členem asociace INHOPE, který vhodně doplní prestižní uskupení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Do těchto aktivit je již nyní CZ.NIC aktivně zapojen především díky fungování v rámci organizací TF-CSIRT či FIRST.