Změny v Pravidlech registrace doménových jmen a služby mojeID

14.04.2016 15:00

Od poloviny května se mění Pravidla registrace .cz domén a ENUM domén a Pravidla služby mojeID pro koncové uživatele. Změny reagují na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě všech Pravidel se jedná o reakci na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy podnikatel prodávající výrobky nebo poskytující služby je povinen spotřebitele informovat o subjektu mimosoudního řešení sporu, který je pro daný typ služby/prodávaného (nabízeného, poskytovaného, zprostředkovaného) výrobku příslušný, a to včetně internetové adresy takového subjektu. Tuto informaci naleznete v Pravidlech mojeID pro koncové uživatele v čl. 11.2. a v Pravidlech pro registraci .cz i ENUM doménových jmen v čl. 23.2.

V případě Pravidel mojeID rozšiřujeme možnost validace o možnost učinit tak prostřednictvím datové schránky. Důležité však je, aby údaje kontaktu, které mají být ověřeny (validovány), byly shodné s údaji odesílatele datové zprávy dle systému datových schránek a zároveň osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. To není třeba, pokud bude datovou schránkou zaslána žádost elektronicky podepsaná – pak může být odeslána z jakékoliv datové schránky libovolnou osobou. Přednost bude mít elektronický podpis.

Drobná úprava byla provedena také v dokumentu Podmínky užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatelů, které jsou určeny právě pro tyto poskytovatele. Zde se pouze mění název dokumentu zmiňovaného v čl. 2.6. z Technické podmínky provozu na Technická dokumentace pro implementaci služby mojeID.