Účel použití poskytovaných dat a informací

Omezení užití osobních a dalších údajů zpřístupňovaných prostřednictvím informačních služeb sdružení CZ.NIC:

Údaje jsou určeny pouze pro účely související se správou a provozem sítě Internet, nebo pro účely soudního či jiného obdobného řízení vedeného ve věci týkající se zejména držení a užívání konkrétního Jména domény. Registr jmen domén podléhá právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace ani jakékoliv jejich části nemohou být bez předchozího písemného souhlasu sdružení CZ.NIC užita žádným jiným způsobem. Užití dat, informací nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem anebo opakované vytěžování a zužitkovávání nikoliv kvantitativně či kvalitativně nepodstatné části dat v Centrálním registru může být považováno za porušení práv sdružení CZ.NIC, osob, jejichž data jsou v registru jmen domén obsažena anebo vykonavatelů autorských práv. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromažďování anebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části pro zasílání nevyžádaných sdělení, poškozování činnosti síťových služeb a soukromí ostatních uživatelů. Užití v rozporu se stanoveným účelem může vést i k trestní odpovědnosti osoby, která se takového užití dopustí.

Shora uvedená omezení se nevztahují na statistické informace poskytované sdružením CZ.NIC za předpokladu, že užitím těchto informací nedojde ke změně jejich obsahu a nebo kontextu, a dále za předpokladu, že při jakémkoliv jejich užití bude odkázáno na sdružení CZ.NIC nebo registr jmen domén jako na zdroj těchto informací.

UPOZORNĚNÍ: Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti síťových služeb nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informačním službám sdružení CZ.NIC, případně k dalším nezbytným krokům.

Užitím služby WHOIS nebo služby prohledávání databáze registru jmen domén souhlasí uživatel s uvedenými podmínkami a účelem užití.