V Edici CZ.NIC vychází kniha Internet jako objekt práva

20.08.2013 13:05

Praha, 20. srpna 2013 – Edici CZ.NIC, kterou spravuje sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, dnes rozšířila publikace s názvem Internet jako objekt práva a podtitulem Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Jejím autorem je právní expert, vysokoškolský pedagog a publicista Ján Matejka. Kniha vychází z vědeckých i praktických zkušeností autora a ocení ji jak studenti práv či informačních technologií, tak specialisté na otázky ochrany dat v prostředí Internetu. Internet jako objekt práva je šestou publikací Edice CZ.NIC. Knihu ve formátu PDF lze zdarma stáhnout na internetových stránkách http://knihy.nic.cz. Na této adrese si mohou zájemci objednat také tištěnou verzi a to za cenu 299 korun při objednání přes IPv4, při objednání přes IPv6 je cena o 50 korun nižší.

Autor ve své práci například důkladně popisuje aktuální rozhodovací praxi, ale také nabízí možná řešení, a to vše v oblasti, která je obecně považována za složitou a místy až příliš nepřehlednou. Kniha rovněž obsahuje řadu dosud nepublikovaných poznatků, kterých by si měl být vědom každý, kdo uvažuje o správě či zpracovávání osobních údajů v prostředí Internetu.

„Publikace, kterou má čtenář v rukou, je orientována na otázky vztahu svobody a soukromí člověka v prostředí Internetu. Jde o témata, z nichž lze jen obtížně jedno upřednostnit před druhým, když jsou v podstatě stejného významu a navzájem se doplňují. Kniha je psána pro všechny, kteří se chtějí (či musí) zabývat těmito mnohdy konfliktními otázkami, včetně složité a stále ještě nepříliš zažité právní regulace. Ta se bohužel velmi často míjí se skutečným chováním v tomto prostředí,“ uvádí autor knihy Ján Matejka.

„Není mnoho knih, které se věnují Internetu z pohledu práva. Kniha Jána Matejky je proto svým způsobem unikátní a nás těší, že jsme ji mohli vydat v rámci naší Edice CZ.NIC. Její autor je respektovaným odborníkem, který se vztahu práva a Internetu věnuje řadu let a to nejen jako právník, ale i pedagog a publicista. Aktuální publikace je dalším z textů naší edice, pod nímž je podepsán odborník z České republiky. Jsem rád, že je poměr tuzemských a přeložených knih vyvážený,“ doplňuje Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

O autorovi

Ján Matejka v současné době působí jako vedoucí oddělení soukromého práva a zástupce ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice nových technologií. Jako pedagog působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ján Matejka je také členem redakčních rad právnických a právně orientovaných časopisů, jako jsou Právník, Všehrd, Revue pro právo a technologie, DSM nebo ITpravo.cz, V roce 2009 mu předseda Akademie věd udělil prémii Otto Wichterleho, kterou získávají mimořádně kvalitní a perspektivní vědečtí pracovníci AV ČR. Ján Matejka je autorem více než 100 odborných a popularizujících prací. Působí rovněž jako samostatný advokát.

O Edici CZ.NIC

Edice CZ.NIC je jedním z řady osvětových projektů správce české národní domény nejvyšší úrovně. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i popularizační publikace spojené s internetem a jeho technologiemi. První publikací vydanou již v roce 2008 bylo druhé vydání populární knihy IPv6 od Pavla Satrapy (na stránkách Edice CZ.NIC najdou zájemci již její třetí vydání). Po ní následovaly publikace Pro Git Scotta Chacona, Ponořme se do Python(u) 3 od Marka Pilgrima, Báječný svět elektronického podpisu Jiřího Peterky a Tvorba open source softwaru od Karla Fogela. Vedle tištěných verzí vychází v této edici současně i elektronická podoba knih. Více informací najdou zájemci na internetové adrese http://knihy.nic.cz.