Česká republika je lídrem v zavádění IPv6 ve veřejné správě

06.06.2013 5:50

Praha, 6. června 2013 - Orgány české veřejné správy vedou v připravenosti na internetový protokol IPv6. Vyplývá to z unikátního mezinárodního průzkumu provedeného sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény, v rámci evropského projektu GEN6 zaměřeného na rozšiřování IPv6. Podle aktuálního měření v České republice podporují nový protokol weby 48 % ústředních orgánů státní správy a 26 % měst a obcí. Pozadu je naopak implementace IPv6 na straně českých poskytovatelů připojení k internetu.

Průzkum byl postaven na analýze 2 332 webových stránek v osmi zemích EU (Česká republika, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko) a Turecku. Výsledky ukázaly, že Česká republika je co do adopce protokolu IPv6 připravena nejlépe ze všech, a to v segmentu ústředních orgánů státní správy, kde jej podporuje 48 % webů ministerstev a dalších centrálních úřadů. Na úrovni měst a obcí jí s 26 % patří druhá příčka za Slovenskem (28 %).

IPv6, státní správa
Zdroj: CZ.NIC, GEN6

„Česká státní správa se k zavádění IPv6 zavázala v roce 2009 přijetím usnesení vlády, které ukládá ministrům a vedoucím ústředních orgánů státní správy zajistit přístupnost k veřejně dostupným webům a webovým službám svých úřadů prostřednictvím nového protokolu. Ačkoliv řada úřadů tuto povinnost zatím nebere příliš vážně, adopce IPv6 je stále přibližně třikrát vyšší, než u zbytku domény .CZ,“ uvedl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.

Podle měření IPv6 Observatory založeného na 500 nejnavštěvovanějších stránkách je Česká republika s 13,4 % sice evropským premiantem v nasazení IPv6, nicméně na straně poskytovatelů připojení je nový protokol zatím spíše vzácností. Dokládají to statistiky společnosti Google, podle kterých se v Česku přes IPv6 připojuje pouhých 1,59 % uživatelů.

O IPv6

IPv6 (internetový protokol verze 6) je označení pro protokol komunikace v síti Internet. Nahrazuje kapacitně již téměř vyčerpaný protokol IPv4 a řeší řadu jeho aktuálních nedostatků. IPv6 zejména podstatně rozšiřuje téměř vyčerpanou kapacitu adresního prostoru, usnadňuje vysokorychlostní přenosy dat, integruje v sobě bezpečnostní prvky a zlepšuje podporu mobilních zařízení.

O projektu GEN6

Cílem projektu GEN6 (www.gen6-project.eu) (Governments ENabled with IPv6), podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP), je pomoci veřejné správě při přechodu jejích elektronických služeb na novou verzi internetového protokolu IPv6. Do řešení projektu je zapojeno osm zemí Evropské unie (Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Česká republika) a Turecko.