Zástupce CZ.NIC zvolen do vedení analytického a výzkumného centra pro internetové domény

25.10.2012 6:00

Praha, 25. října 2012 – Centrum operací, analýz a výzkumu systému doménových jmen (DNS-OARC) zvolilo podruhé v řadě členem svého představenstva Ondřeje Filipa, výkonného ředitele sdružení CZ.NIC. Nezisková organizace DNS-OARC sdružuje klíčové společnosti z oblasti výzkumu, vývoje a implementace internetových technologií. Současně působí jako platforma pro výměnu informací a koordinaci postupů proti bezpečnostním hrozbám. Ondřej Filip se chce ve svém dvouletém volebním období v rámci šestičlenného představenstva zaměřit zejména na zkvalitnění členské základny DNS-OARC a na rozšíření aktivit, které jsou určené nejen členům sdružení, ale také širší internetové komunitě. Funkce všech členů představenstva jsou čestné a nejsou placené.

„Při působení v představenstvu DNS-OARC jsem využíval cenných zkušeností z prostředí, v kterém se dennodenně pohybuji. Naše sdružení se jako jeden z nejaktivnějších členů DNS-OARC aktivně podílí na vývoji významných technologických řešení a pomáhá tak zvyšovat reputaci této organizace,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. „V uplynulých letech jsme s kolegy z představenstva DNS-OARCu nastartovali změnu této organizace a připravili plány, podle kterých chceme dále postupovat; mimo jiné jsme také najali nového ředitele. Nyní se chceme soustředit na realizaci tohoto plánu, přičemž budeme pokračovat ve změnách, s nimiž jsme již začali.“

Sdružení DNS-OARC vzniklo v roce 2008 s cílem umožňovat výměnu názorů a zkušeností mezi významnými provozovateli systému DNS, poskytovateli připojení k internetu správci domén nejvyšší úrovně, správci kořenových serverů, bezpečnostními experty, registrátory, vývojáři či výzkumníky. Sdružení mimo jiné vypracovává analýzy a statistiky, pořádá vzdělávací akce a poskytuje služby a nástroje pro řešení technologických problémů a omezování bezpečnostních rizik. Mezi jeho členy patří mimo jiné také Google, Microsoft, Comcast, Cisco, VeriSign nebo ICANN.