CZ.NIC podporuje soutěž Středoškolská odborná činnost

07.09.2012 6:00

Sdružení CZ.NIC se stalo hlavním partnerem 35. ročníku tradiční soutěže talentovaných středoškoláků - SOČ (Středoškolská odborná činnost).

Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejímž garantem je Národní institut dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěží se v 18 oborech, mezi něž patří také například matematika a statistika nebo informatika. SOČ je určená žákům denního studia středních škol a probíhá zpravidla ve třech kolech. V těch soutěžící formou přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací osobně obhajují své projekty před porotou.

Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit je jedním z hlavních poslaní správce české národní domény.