DNSSEC HOWTO

Obsah | Zpět | Dále

I. Zabezpečení dat DNS

2. Zabezpečení zóny DNS

2.5 Konfigurace caching forwarderu

Teď, když servery DNS publikují podepsaná data, potřebujeme nakonfigurovat ‚klienty‘, aby tato data ověřily. Klienty rozumíme v tomto kontextu rekurzivní jmenné servery. Jednoduše nakonfigurujte rekurzivní jmenný server pomocí veřejného klíče SEP vygenerovaného pro danou zónu. Popsáno je to v oddíle 1.3, a také viz obrázek 3 tamtéž.

Obsah | Zpět | Dále