Zástupci CZ.NIC a NBÚ uzavřeli smlouvu o provozování Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ

23.12.2015 9:00

Praha, 23. prosince 2015 – Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, a Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu, uzavřeli veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude v následujících letech provozovat Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ správce české národní domény. Tato smlouva byla uzavřena podle Zákona o kybernetické bezpečnosti a na dobu neurčitou. Sdružení CZ.NIC provozuje bezpečnostní tým CSIRT.CZ od 1. ledna 2011 na základě memoranda uzavřeného s Ministerstvem vnitra České republiky, které bylo 1. dubna 2012 nahrazeno memorandem s Národním bezpečnostním úřadem.

„Díky dohodě s Národním bezpečnostním úřadem budeme moci pokračovat v práci, kterou jsme započali již v roce 2011, a nadále zvyšovat kvalitu našich služeb. Aktuálně například testujeme s vybranými organizacemi nový systém korelace bezpečnostních incidentů. Pokud bude vše fungovat podle našich představ, může se již v příštím roce způsob zasílaní informací o bezpečnostních incidentech do koncových sítí značně zefektivní,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. „Nadále se samozřejmě budeme intenzivně věnovat osvětovým a vzdělávacím projektům, organizovat setkání českých CSIRT týmů nebo pracovních skupin.“

V minulosti řešil Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ řadu incidentů, které se týkaly jak operátorů, tak i koncových uživatelů. Právě při řešení incidentů s různými přesahy se úloha Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ ukázala jako velice důležitá. Za všechny zmiňme například DoS útoky, jimž čelili mobilní operátoři, banky a média v roce 2013. Významné bylo také upozornění na bezpečnostní chybu v domácích routerech, která je známá jako „rom-0“. Pracovníci bezpečnostního týmu CSIRT.CZ jsou také zapojeni do lokálních bezpečnostních projektů (například Turris) i těch mezinárodních (Honeynet Project, CS Danube).

O Národním bezpečnostním týmu CSIRT.CZ

Na základě dohody mezi Národním bezpečnostním úřadem (dříve Ministerstvem vnitra České republiky) a sdružením CZ.NIC provozuje správce domény .CZ od začátku ledna 2011 Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ. Ten se jako národní tým podílí na řešení incidentů týkajících se kybernetické bezpečnosti v sítích provozovaných v České republice. CSIRT.CZ poskytuje především koordinační pomoc. Dále shromažďuje a vyhodnocuje data o oznámených incidentech a předává hlášené incidenty osobám odpovědným za chod sítě nebo služby, která je zdrojem daného incidentu. Více informací o Národním bezpečnostním týmu CSIRT.CZ a jeho aktivitách najdete na internetové stránce https://www.csirt.cz/.