CZ.NIC ukončí spolupráci se společností MASANTA.COM

08.02.2012 6:00

Sdružení CZ.NIC vypovědělo na základě nedodržení Obchodních podmínek (článek 3.4) smlouvu registrátorovi domén .cz, společnosti MASANTA.COM.

Tento registrátor závažným způsobem porušil své povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o spolupráci a neučinil žádné kroky, které by svědčily o tom, že k porušování uvedeného dokumentu již dále nedochází.