Tomáš Hlaváček

Tomáš Hlaváček

Pracuje ve sdružení CZ.NIC jako programátor pro výzkum a vývoj. Věnuje se nízkoúrovňovému programování, směrovacím politikám a statistické analýze směrování. Vystudoval obor Informatika na Matematicko-fyzikální fakultě UK.